Det søkes om vikarleger til Skien interkommunale legevakt.

Skien interkommunale legevakt er legevakt for kommunene Siljan, Drangedal, Nome og Skien, med et nedslagsfelt på ca. 67.000 innbyggere. 01.03.21 flyttet legevakta inn i helt nye og moderne lokaler i tilslutning til Skien Helsehus.

Legene som jobber på legevakt er selvstendig næringsdrivende. Legevakta er bemannet med 2 leger på kveld og 1 lege på natt. Legene går i en vaktordning med kveld og natt på hverdager, og dag/kved/natt på helg/helligdager.

Vi søker deg som er interessert i akuttmedisin og allmennmedisin og som har lyst å jobbe på vår legevakt. Du vil jobbe i team med erfarne og dyktige sykepleiere, ambulansepersonell og leger. Deler av døgnet er det to leger i vakt. Det er et svært hyggelig og godt fagmiljø på legevakta.

Det forutsettes at du jobber en viss stillingsprosent, minimum 10-15 %.
Du må oppfylle akuttmedisinforskriften § 7 (gjennomført kurs i akuttmedisin og volds- og overgrepsmedisin).
Du må inneha førerkort klasse B da legevaktslege rykker ut til hendelser i distriktet.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.

Søker må ha norsk autorisasjon, og gjennomført LIS1 tjeneste. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.

Søknaden sendes elektronisk. Se Skien kommunes hjemmeside, ledige stillinger, for søknadsprosedyre.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Navn: Tommy Beck
Tittel: Enhetsleder Skien interkommunale legevakt
Telefon: 46808844
E-post: tommy.beck@skien.kommune.no
Arbeidssted
Skien Interkommunale legevakt
Ulefossveien 51
3730 SKIEN