Kort om arbeidsgiver
Kaigata Legekontor er en 6- legerspraksis sentralt i Tromsø sentrum som nå utvider til å bli 7- legerspraksis. Den ledig hjemmelen er en etablert hjemmel som selvstendig næringsdrivende som pr. d.d. har tilhørighet hos Doktern Min Legesenter, og som ved overdragelse flyttes til Kaigata Legekontor. Hjemmelen har pr. nå ca. 980 pasienter. Oppstart etter avtale. Kaigata Legekontor er organisert som et AS. Kontoret har fortiden 4 helsesekretærer i 4 årsverk. Personalet blir faglig oppdatert med kurs og interne møter. Journalsystemet er WebMed.  

Kommunen inngår fastlegeavtale med hjemmelsinnehaver. Det kan påregnes inntil 7.5 timer pr. uke kommunal deltidsstilling. Hjemmelsinnehaver plikter deltakelse i kommunal legevakt. Ny hjemmelsinnehaver må kjøpe seg inn i legesenterets etablerte kontorfellesskap. Betingelser for overdragelse av praksis må avtales med nåværende hjemmelsinnehaver.

Enhet for helsetjenester i Tromsø kommune har ansvaret for fastlegeordningen i kommunen. Tromsø har i dag 13 private legekontor og 1 kommunalt legekontor med pr. tiden 78 fastleger. 

Kvalifikasjoner
Formelle krav:
Norsk autorisasjon som lege
Fullført turnustjeneste/LIS1
Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin. Søkere som ikke er spesialist i allmennmedisin må forplikte seg til å gjennomføre spesialiseringen.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne. Dokumentasjon på norske språkkunnskaper nivå C1. Gjelder ikke dersom du har norsk eller skandinavisk som morsmål.

Vi ønsker at du har:
Erfaring fra klinisk allmennmedisin.
Erfaring fra privat praksis.            

Personlige egenskaper
Det blir lagt vekt på gode kommunikasjonsferdigheter og samarbeidsevner, samt personlig egnethet for privat allmennpraksis. 

Vi tilbyr
Utviklende arbeidsoppgaver i fastlegefellesskap.
Inngåelse av avtale som fastlege i tråd med gjeldende lover, forskrifter og avtaler.
ALIS avtale med utdanningstilskudd, 8 % veiledning og individuell utdanningsplan. 

Annet
Vi gjør oppmerksom på at søkere kan føres opp på offentlig søkerliste, selv om søkeren har bedt om anonymitet. Dette blir du i så fall varslet om.
Gyldig politiattest iht. helse- og omsorgstjenesteloven § 5-4 må fremlegges før tiltredelse.
Ta gjerne kontakt med oppgitte kontaktperson for flere opplysninger.
Søknad sendes elektronisk innen fristen via Webcruiter.               
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Tromsø kommune
Kontaktpersoner
Navn: Helga Kramvik
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 928 19 494
Navn: Leif Røssås
Tittel: Hjemmelsinnehaver/Fastlege Doktern min
Telefon: 91689846
Navn: Ole Morten Schulz
Tittel: Fastlege Kaigata Legekontor
Telefon: 975 39 628
Arbeidssted
Kaigata 3,
9008 TROMSØ