Kort om arbeidsgiver
Bydel St. Hanshaugen har en ledig fastlegehjemmel, for tiden knyttet til Stensparken medisinske senter, Thereses gate 35B, 0354 Oslo.
Stensparken medisinske senter er et veldrevet tverrfaglig fastlegekontor med totalt 4 fastlegehjemler. Alle 4 er erfarne allmennleger. Den utlyste hjemmelen har per i dag et listetak på 1250 pasienter.
Legesenteret har erfarne medarbeidere og godt utstyrt laboratorium. Legesenteret benytter CGM journalsystem. Nærmere informasjon om legesenteret og betingelser fås ved henvendelse til Rikke Adele Raftemo på e-post: rikadra@online.no evt. tlf. 900 97 034. 

Arbeidsoppgaver
  • Fastlege i uselektert praksis
  • Nært samarbeid med bydelens øvrige helsetjenester
  • Fastleger kan iht. Rammeavtalen pålegges offentlig legearbeid i inntil 7,5 timer per uke
  • Fastleger må iht. fastlegeforskriftens § 23 kunne gi tilbud om hjemmebesøk
Kvalifikasjoner
Erfaren allmennlege, fortrinnsvis spesialist i allmennmedisin, ev. godt påbegynt spesialisering

Personlige egenskaper
  • Det legges vekt på personlig egnethet som evne til samarbeid og gode koordinerings- og kommunikasjonsevner.
  • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig, er en forutsetning
  • Det stilles krav til politiattest 
Vi tilbyr
  • Individuell fastlegeavtale etter Rammeavtalen mellom Oslo kommune og Den norske legeforening om privat allmennpraksis i fastlegeordningen i kommunen, samt fastlegeforskriften.
  • Godt samarbeid mellom fastleger og bydel 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel St.Hanshaugen
Kontaktpersoner
Navn: Ingunn Cecilie Haakerud
Tittel: Bydelsoverlege
Telefon: 21 80 21 80
Navn: Hilde Berg
Tittel: Spesalkonsulent
Telefon: 916 96 278
E-post: hilde.berg@bsh.oslo.kommune,no
Arbeidssted
Stensparken medisinske senter
Thereses gate 35B,
0354 OSLO