Kort om arbeidsgiver

BUPA Vestre Viken HF er en av Norges største barne- og ungdomspsykiatriske avdelinger og har et opptaksområde på ca. 109.000 barn og unge i 22 kommuner. Avdelingen består av fem lokalpoliklinikker: Asker BUP, Bærum BUP, Drammen BUP, Kongsberg BUP og Ringerike BUP og fire områdeseksjoner: Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser, Seksjon for utredning, Seksjon for behandling og Seksjon for Nevropsykiatri. Avdelingen har en døgnbemannet vaktordning med LIS i forvakt og overlege i bakvakt.

Vi har en stor, engasjert og stabil legegruppe bestående av 33 overleger og 14 LIS leger. Det er et godt kollegialt legemiljø i avdelingen. Det er en legegruppe med høy kompetanse og stor faglig entusiasme. Det er flere overleger med ph.d. og vi har overleger som er godkjente psykoterapiveiledere. Det er regelmessige legemøter med undervisning for alle leger i avdelingen. Vi har god LIS utdanning som satsingsområde og har nå nettopp opprettet en egen LIS seksjon.

Alle seksjoner i avdelingen er tverrfaglig sammensatt og har ansatte med høy grad av kompetanse og erfaring. Som avdeling har vi fokus på å gi et godt tilbud til barn og ungdom som henvises til oss. Vi er opptatt av fagutvikling og kontinuerlig forbedring. I avdelingen drives det utviklingsarbeid med både forbedringsprosjekter, dialogbaserte inntak og forprosjekt FACT Ung

Vi ønsker å kunne tilby helsetjenester av høy faglig kvalitet. Nå ser vi at det er behov for å øke antall overlegestillinger i avdelingen ytterligere og vi utlyser:
4 faste overlegestillinger 

Dersom du ønsker å jobbe på en poliklinikk er det ledig stilling ved:
Asker BUP, Bærum BUP og Drammen BUP

Dersom du trives med å jobbe på en akuttenhet eller på en døgnenhet, eller er spesielt faglig opptatt av spiseforstyrrelser, er det ledig stilling ved:
Seksjon for akutt og spiseforstyrrelse i Drammen

Det kan også bli ledig overlegestilling ved andre seksjoner ved interne søkere, så ønsker du å jobbe hos oss i BUPA VVHF så oppfordrer vi deg til å søke!

 

Politiattest må fremvises innen tiltredelse.
Oppstart etter avtale.

Vi er ikke interessert i henvendelser fra rekrutteringsfirmaer 

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk spesialistarbeid som utredning, diagnostisering og behandling av barn og ungdom med psykiske lidelser
 • Tett samarbeid med foreldre og andre nære omsorgspersoner
 • Tett samarbeid med 1. linjen og andre deler av spesialisthelsetjenesten
 • Veiledning og undervisning av LIS
 • Som overlege vil du være en sentral person i videre fagutvikling i avdelingen.
 • Eventuell deltagelse i avdelingens vaktordning kan avtales ved tilsettelse

Kvalifikasjoner

 • Legespesialister i barne- og ungdomspsykiatri, men dersom du er LIS lege i barne- og ungdomspsykiatri med kort tid igjen til spesialistgodkjenning må du også gjerne søke!
 • Du må inneha norsk autorisasjon, og kunne beherske norsk svært godt skriftlig og muntlig.
 • Du må inneha førerkort
 • På Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser vil det være ønskelig at du har erfaring med vedtaksarbeid, men opplæring vil kunne gis

Personlige egenskaper

 • Du må trives med å jobbe i et tverrfaglig miljø og ha gode samarbeidsevner
 • Du bør ha evnen til å skape trivsel i en hektisk og travel jobbhverdag
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Et hyggelig tverrfaglig arbeidsmiljø med høy faglig kvalitet og kompetanse og mange engasjerte kollegaer
 • Muligheter for faglig utvikling
 • Gode tilbud via Velferdsforeningen
 • Konkurransedyktig betingelser
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Cathrine Kjekstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 95920802
Navn: Ingrid Sjaastad
Tittel: Overlege ved Bærum BUP
Telefon: 67523600
Navn: Carl-Aksel Sveen
Tittel: Seksjonsleder ved Bærum BUP
Telefon: 67523600
Navn: Dorthe Fuglenes
Tittel: Overlege ved Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser
Telefon: 32861950
Navn: Annette Hoem
Tittel: Seksjonsleder ved Seksjon for akutt og spiseforstyrrelser
Telefon: 92818190
Navn: Jørgen Blom
Tittel: Seksjonsleder ved Asker BUP
Telefon: 90655204
Navn: Ragnhild S. Vatn
Tittel: Overlege ved Asker BUP
Telefon: 67502100
Navn: Torun Valø Balchen
Tittel: Seksjonsleder ved Drammen BUP
Telefon: 90660985
Navn: Camilla Liholt
Tittel: Overlege ved Drammen BUP
Telefon: 32861500
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling (BUPA), Vestre Viken
Skysstasjon
1383 Asker