Kort om arbeidsgiver
Om fastlegehjemmelen
Moss kommune søker etter en selvstendig næringsdrivende fastlege til Prinsensgate Legesenter, da nåværende fastlege skal gå av med alderspensjon. Fastlegehjemmelen er ledig fra 1. juli 2021.

Fastlegehjemmelen har vært driftet av den samme legen i 37 år, og legesenteret er velrenommert. Stabil og velopparbeidet liste med god alders- og kjønnsspredning, p.t. en listestørrelse på 1100 pasienter. God inntjening.

Det er et hyggelig, effektivt og velfungerende arbeidsmiljø med erfarne og dyktige helsesekretærer. Det benyttes CGM journalsystem. Det aller meste av inventar er oppgradert og her finner en alt av utstyr som en måtte ha behov for i en allmennpraksis. Gode og hensiktsmessige lokaler i Moss sentrum. Gode parkeringsmuligheter og apotek i nabobygg.
 
Kvalifikasjoner
Søker må være spesialist i allmennmedisin eller under slik spesialisering og ha erfaring fra allmennpraksis. Personlig egnethet, samarbeidsevner og gode kommunikasjonsferdigheter muntlig og skriftlig vil tillegges stor vekt.
 
Fastleger kan tilpliktes kommunal bistilling, men dette er i dag ikke aktuelt.
Fastleger plikter å delta i felles legevakt for Mosseregionen, lokalisert i Moss. 
Politiattest må fremlegges ved avtaleinngåelse.
 
Søkerlisten er offentlig. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vi er opptatt av mangfold og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av alder, funksjonshemming og etnisk bakgrunn.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Moss kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jens T. Ekelund
Tittel: Nåværende hjemmelsinnehaver
Telefon: 932 29 054
E-post: jenste@hotmail.com
Navn: Kristian Krogshus
Tittel: Kommuneoverlege, leder for fastlegeordningen
Telefon: 69 24 80 00
E-post: kristian.krogshus@moss.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Prinsensgate Legesenter
Prinsensgate 7
1530 MOSS
Søk på stillingen