Kort om arbeidsgiver
Fastlege i Snåsa Kommune med 0-avtale eller fastlønn

Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune søker lege, 100 % fast i allmennpraksis med oppstart 01.06.21 eller så snart som mulig etter det tidspunktet.
Stillingen er lokalisert ved Snåsa Legekontor. Ved legekontoret er det 3,0 årsverk (inkl. denne) for fastlege og en LIS1.
Snåsa legekontor har fastleger med fellesliste.
Snåsa Legekontor eies og drives av Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune med hjelpepersonell, sykepleiere og helsesekretær, ansatt og lønnet av kommunen. Kommunen driver tjenesten og motsvarer størrelse av basistilskudd/per capita-tilskudd. Legen er fritatt ansvar med drift og personal, noe som gir bedre tid til pasientarbeid.
 
Det er ønskelig at hjemmelen drives som privatpraksis med kommunal driftsavtale med listeansvar etter avtale. Listelengden for hjemmelen er på 1000 pasienter. Det er til hjemmelen knyttet offentlige legearbeid som tilsynslege, Snåsa sykehjem. Dersom det er ønskelig kan det forhandles med kommunen om fastlønnsavtale, eller fastlønn med insentiv.
 
Vi søker etter en spesialist i allmennmedisin eller lege som ønsker å starte spesialisering i allmennmedisin. For lege som ønsker å bli godkjent som spesialist i allmennmedisin vil kommunen legge forholdene til rette slik at utdanning kan skje på en hensiktsmessig måte. Utgifter til spesialisering i allmennmedisin skal fortrinnsvis søkes dekket av fond ifht sentral avtale (statsavtalen)
Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune har avtale med Steinkjer interkommunale legevakt om legevakt på kveld, natt og helg med obligatorisk deltagelse i vaktordningen. Vaktordningen er ca. 18 delt og utgjør ca. tre 12 timers vakter pr. mnd. Legevaktsamarbeidet er lokalisert på Steinkjer interkommunale legevakt, ca. 6 mil sørover.
Daglegevakt i Snåsa er mellom 08-15.30 på hverdager og dekkes mellom kommunens leger.
 
Søkere må være kvalifisert med norsk autorisasjon og det vektlegges faglig kompetanse, erfaring, personlig egnethet og gode samarbeidsevner.
Gode norskkunnskaper forutsettes.
Søker må ha førerkort og kunne disponere egen bil i tjenesten.

Som tospråklig kommune ønsker Snåasen Tjielte/Snåsa kommune også å rekruttere inn personer med sørsamisk språk og kulturkompetanse.

Før tiltredelse i stillingen, må det framlegges ny politiattest i henhold til Helse- og omsorgstjeneste-lovens § 5-4, 1. ledd.
 
Søknad sendes på elektronisk skjema, se ledige stillinger på vår hjemmeside: www.snasa.kommune.no  Der finnes også utlysningsteksten på sørsamisk.
Søknadsfrist 01.05.21
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Snåsa kommune
Legetjenesten
Kontaktpersoner
Navn: Magnus Tølløv Kjøbli
Tittel: Faglig leder/fastlege
Telefon: 74138350 / 90799113
E-post: magnus.kjobli@snasa.kommune.no
Navn: Ragnhild Moum Agle
Tittel: Enhetsleder Familiesentralen
Telefon: 74138200 / 99583727
E-post: ragnhild.moum.agle@snasa.kommune.no
Arbeidssted
Snåasen Tjielte/Snåsa Kommune, Familiesentralen
Stallbakksvingen 2
7760 SNÅSA
Søk på stillingen