Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å videreutvikle Rus-FACT, Lovisenberg Sektor eller TSB Ruspoliklinikken i Lovisenberg DPS?  Da har vi jobben for deg. Lovisenberg DPS har nå to ledige overlegestillinger. En stilling er plassert i Seksjon TSB Ruspoliklinikken og en i nyetablert Rus-FACT.

Lovisenberg DPS består av åtte kliniske seksjoner, tre voksenpsykiatriske poliklinikker, Raskere tilbake, gruppebehandling, TSB Ruspoliklinikk, døgnbehandling og ambulant virksomhet. Opptaksområdet er bydelene Grünerløkka, Gamle Oslo og St. Hanshaugen, med totalt ca. 145 000 innbyggere. Vår visjon er å være et dynamisk og inkluderende DPS med fokus på likeverd, mangfold og utvikling av storbykompetanse. 

Vi søker to engasjert overleger som liker å arbeide i team og ha oppfølging i pasientens nærmiljø. Vi tilbyr et aktivt, mangfoldig og tverrfaglig fagmiljø som er i spennende utvikling. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner blir vektlagt.

Overlege Rus-FACT,  100 prosent fast stilling fra 01.06.2021
Den ene stillingen er for tiden lagt til nyetablert Rus-FACT, Lovisenberg Sektor, et samarbeidsteam mellom spesialisthelsetjenesten, 1. linjen i bydel og Velferdsetaten. Lokalisert sentralt i bydel Gamle Oslo. Teamet er tverrfaglig sammensatt og Overlegen har sammen med psykologspesialisten spesialistansvar for pasientene i Rus-FACT.

FACT-modellen inkluderer alle voksne over 18 år som har psykiske- og somatiske lidelser og en samtidig langvarig avhengighetstilstand. Ved inntak Rus-FACT får TSB-pasienten en fleksibilitet og tilpasset grad av oppfølging i spesialisthelsetjenesten. FACT-teamet har et tett samarbeid med bydelene St.Hanshaugen og Gamle Oslo, Avdeling rus- og avhengighet ved OUS og de andre seksjonene ved Lovisenberg DPS.

Overlege TSB Ruspoliklinikken 100 prosent fast stilling fra 01.08.2021
Den andre stillingen er lagt til TSB Ruspoliklinikken. Ruspoliklinikken tilbyr utredning og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiske lidelser, avhengighetstilstander med samtidig komorbide somatiske plager.

Seksjon TSB Ruspoliklinikken søker en engasjert overlege som ønsker å bidra til god pasientbehandling for bydelenes befolkning. Vi kan tilby et kompetent fagmiljø med bl.a. to overleger, en LIS, åtte psykologspesialister, 2 psykologer og tre kliniske sosionomer. Vi har samhandlingssosionom, og vil ventelig få på plass IPS konsulent i 2021. Vi vektlegger trivsel og faglig utvikling, med både interne fagdager og ekstern undervisning.

Du må like utfordrende arbeidsoppgaver, høyt tempo og kunne jobbe både selvstendig og i team. Som overlege i vår Ruspoliklinikk vil du få selvstendig behandlingsansvar og veiledningsansvar. Det er ønskelig med erfaring fra rus- og avhengighetsbehandling.

Du vil inneha en sentral roller i pasientbehandlingen som blant annet består i:

• Undersøkelse, vurdering og utredning av psykisk helsetilstand og avhengighetstilstand
• Medikamentell behandling
• Delta aktivt i det tverrfaglige samarbeide på Ruspoliklinikken
• Rådgivende funksjon 1.linjen i bydel og bidra til medisinskfaglig utvikling. Veiledningsansvar for LIS i spesialisering.
• Integrert rusbehandling og behandling av samtidige psykiske lidelser
• Samarbeid med fastlege, helse- og sosialtjenesten i bydel og samarbeidspartnere om tilrettelegging og oppfølging av pasienten
• Kontakt og samarbeid med pårørende og nettverk, jfr pakkeforløp rus- og psykisk helse
• Samarbeid med øvrig spesialisthelsetjeneste

Kvalifikasjoner for begge stillingene:

• Autorisasjon som lege
• Godkjent spesialist i psykiatri og/eller rusmedisin
• Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
• Gode språkferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
• Evne til fleksibilitet og selvstendighet

Vi tilbyr:

• Et godt, inspirerende og hyggelig arbeidsmiljø med muligheter for faglig utvikling
• Lønn etter avtale
• God pensjonsordning i KLP
• Et aktivt bedriftsidrettslag med bredt tilbud
• Gode velferdsordninger
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Lovisenberg Diakonale Sykehus
Kontaktpersoner
Navn: Martin Åm
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 99726573
Navn: Torgeir Hjellnes
Tittel: Seksjonsleder TSB Ruspoliklinikken
Telefon: 92258398
Arbeidssted
Lovisenberggata 17
0440 OSLO