Kort om arbeidsgiver
Ved Nidaros legekontor er det en ledig fastlegehjemmel. Avtalehjemmelen som lyses ut har for tiden et listetak på 900 innbyggere. Ny hjemmelsinnehaver vil ha mulighet til å endre listestørrelsen om ønskelig. 

Trondheim kommune ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har ansvaret for tildeling av ledige avtalehjemler. Det er for tiden 38 private legekontorer og 182 fastleger i Trondheim. 
Nidaros legekontor er en gruppepraksis med fem avtalehjemler. Legekontoret er organisert som et DA (delt ansvar). Ny hjemmelsinnehaver må godta senterets internavtale.
 
Nidaros legekontor holder til i nyoppussede lokaler i Trondheim sentrum. Det er ansatt fem helsesekretærer i til sammen tre årsverk. Legekontoret beskriver at de har et meget godt arbeidsmiljø. Intern drift ivaretas med ukentlige driftsmøter, i tillegg til regelmessige personalmøter og internundervisning. Styremøte avholdes fire ganger i året.

Nidaros legekontor benytter Webmed journalsystem og har elektronisk kommunikasjon med de fleste helseaktører. Legekontoret benytter betalingsautomat fra Credicare (Melin) og er tilknyttet Praksisnett. Lab er velutstyrt og elektronisk integrert med journalsystem. Spirometri, EKG og 24 timers blodtrykk er også elektronisk integrert med Webmed. Kvalitetssikringssystem som benyttes er Noklus (laboratorievirksomhet) og Trinnvis (for øvrig kvalitetssikring).

Det er ønskelig med oppstart i hjemmelen fra ca. 1. august 2021. Endelig dato avklares med legesenteret.

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner må oppgis i søknaden.

Ved behov for mer informasjon om hjemmelen, vil Enhet for legetjenester og smittevernarbeid formidle kontakt med legekontoret.

Du kan lese mer om fastlegeordningen og hva det betyr å inngå individuell avtale med kommunen om avtalehjemmel på KS sin informasjonsside. Se også Forskrift om fastlegeordning i kommunene.

Arbeidsoppgaver
 • Ivareta fastlegetjeneste til pasienter på egen liste
 • Kommunale allmennlegeoppgaver inntil 7,5 timer per uke
 • Deltakelse i interkommunal legevakt, per i dag 1-2 vakter per måned på ettermiddag/kveld
 • Bidra til utvikling av legesenteret
Kvalifikasjoner
 • Legen må være spesialist i allmennmedisin, være under spesialisering for å bli spesialist i allmennmedisin (være ferdig med LIS1 ved tidspunkt for planlagt oppstart i hjemmel) eller være godkjent allmennlege
 • Gode ferdigheter i norsk, muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
 • God kjennskap til norsk helsevesen og erfaring fra primærhelsetjenesten i Norge som lege
 • Erfaring fra norsk fastlegepraksis vil bli vektlagt
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt
Personlige egenskaper
 • Særlig interesse for allmennmedisin, både som fastlege og i kommunal allmennlegetjeneste
 • Evne til å jobbe selvstendig, men også be om råd når det er nødvendig
 • God evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen
 • Personlig egnethet til pasientbehandling
 • Personlig egnethet til drift av privat legesenter
 • Legekontorets preferanser vil bli tillagt stor vekt
Vi tilbyr
 • Trondheim kommune er opptatt av kvalitet i fastlegetjenesten og godt samarbeid mellom fastlegetjenesten og spesialisthelsetjenesten/kommunale tjenesteområder
 • Kommunen har jobbet med helhetlige pasientforløp for de fleste tjenesteområder, her har fastlegen en viktig rolle
 • Trondheim kommune og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 72 54 08 80
Navn: Hilde Lisbeth Myhre
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 911 12 763
Arbeidssted
Fjordgata 1
7010 TRONDHEIM
Søk på stillingen