Kort om arbeidsgiver
Bydel Ullern utlyser en ledig fastlegehjemmel ved Smestad legesenter fra 01.09.2021. Nåværende listestørrelse er 1300 pasienter.

Arbeidsoppgaver
 • Allmennlegeoppgaver som fastlege
 • Legen kan tilpliktes inntil 7,5 timer pr uke allmenmedisinske legeoppgaver
 • Det er pliktig deltagelse i kommunal legevakt organisert gjennom Helseetaten

Kvalifikasjoner
 • Medisinsk embedseksamen
 • Norsk autorisasjon som lege og godkjent turnus eller tilsvarende i helsepersonellregistret
 • Spesialist i allmennmedisin eller påbegynt videreutdanning i allmennmedisin
 • Gode norskkunnskaper skriftlig og muntlig
 • Ønskelig med erfaring fra klinisk allmenmedisin og fastlegepraksis

Personlige egenskaper
 • Gode samarbeidsevner
 • Høy motivasjon og engasjement
 • Interesse for drift av legesenter
 • Personlig egnethet vektlegges

Inngåelse av avtale som fastlege skjer i henhold til gjeldende lover og avtaler. Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelsene i helsepersonelloven. Søkere kan føres opp på offentlig søkerliste selvom det er bedt om anonymitet. Kun elektroniske søknader via Webcruiter vil bli akseptert. Ny hjemmelsinnehaver må inngå avtale rundt de økonomiske overdragelsesbetingelser med fratredende lege.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Oslo kommune, Bydel Ullern
Kontaktpersoner
Navn: Olaf Hesle
Tittel: bydelsoverlege
Telefon: 913 36 271
Navn: Camilla Rønningen Ystborg
Tittel: fastlege
Telefon: 993 20 691
E-post: camilla.ronningen@gmail.com
Arbeidssted
Smestad legesenter
Sørkedalsveien 90 B
0377 OSLO