Kort om arbeidsgiver
Vil du jobbe i vekstkommunen Ås?
Kommunen er i sterk vekst noe som gir oss mange muligheter i tiden fremover. Vi kan derfor by på spennende og utviklende oppgaver. Vi ønsker oss flere initiativrike og dyktige medarbeidere som tar ansvar og bidrar i løsningen av kommunens oppgaver.

Kvalifikasjoner:
Ferdig utdannet lege med norsk autorisasjon, spesialist i allmennmedisin. Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli vektlagt. En lege som har høy arbeidskapasitet og evner å sette grenser og være tydelig. Har gode kommunikasjonsevner i norsk, muntlig og skriftelig.
 
Opplysninger om arbeidssted og stilling:
Begge stillingene er minimum ett års vikariater med mulig forlengelse.

Vi søker etter 2 leger, der 1 stilling skal fordeles 50% på fastlegekontoret og 50% på helsestasjonen samt 1 stilling fordeles 50 % på fastlegekontoret og 50% demensenheten.

Stillingene er ledig fra dags dato.

Ås kommunale fastlegekontor:
Vi ønsker en lege som er engasjert i faget, er strukturert, har høy arbeidskapasitet og positiv innstilling til pasienter og medarbeidere.

Vi kan tilby:
 • Lokaler som er godt tilrettlagt for legepraksis, men eget laboratoie/undersøkelsesrom.
 • Godt arbeidsmiljø
 • Høy faglig kompetanse
 • Høy arbeidskapasitet på et travelt legekontor.
Hovedoppgaven i disse stillingene vil være oppfølging av egne pasisenter, det listetaket er 700. 
 
Helsestasjonen:
Vi ønsker en lege som har engasjement for helsefremmende- og forebyggende arbeid. Gjerne med erfaring fra arbeid med barn og ungdom.
Stillingen dekker oppfølging fra lege, innen disse områdene;
 • Helsestasjon for barn 0-5 år
 • Skolehelsetjeneste
 • Helsestasjon for ungdom og studenter som innbefatter, psykisk helse, seksuell helse og livsstilsendringer.
 • Råd veiledning til andre faggrupper innen enheten.
 
Demensenheten er en nyetablert institusjon i nye lokaler tilrettlagt for brukerne:
Skjermet enhet har tilsammen 52 tilrettelagte plasser for personer med demens. Vi ønsker en lege som har;
 • Erfaring fra sykehjem/geriatri/demensomsorg, evt. en lege med spesialisering innenfor disse feltene.
 • Kan gi veiledning/undervisning
 
Hos oss får du:
 • Muligheten til å arbeide i en kommune med stort samfunnsansvar
 • Faglig utvikling
 • Lønn i henhold til tariffavtale og Ås kommunes lokale lønnspolitikk, bl.a. med tillegg for utvidet kompetanse og ansvar for enkelte stillinger
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninger, blant annet gruppelivs- og fritidsforsikring
Den vi ansetter, må legge frem tilfredsstillende politiattest før tiltredelse.

Ås kommune er en IA- virksomhet og ønsker å gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Alle kvalifiserte kandidater oppfordres til å søke stilling uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller etnisk bakgrunn.

I henhold til offentleglova kan søknaden offentliggjøres selv om du har bedt om å ikke bli oppført på offentlig søkerliste. Du vil i så fall bli varslet.

Ås kommune ønsker ikke tilbud fra rekrutteringsfirma eller annonsører.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ås kommune
Kontaktpersoner
Navn: Sidsel Storhaug
Tittel: Kommunelege
Telefon: 64 96 22 02
Navn: Helene Steen Dalbye
Tittel: Daglig leder/sykepleier
Telefon: 91827870
Arbeidssted
,
1431 ÅS