Kort om arbeidsgiver

Avdeling rus- og avhengighetsbehandling (ARA), er landets største enhet for tverrfaglig spesialisert rus- og avhengighetsbehandling og har som opptaksområde Oslo sykehusområde. Avdelingen er organisert i Klinikk psykisk helse og avhengighet, OUS og lokalisert ved sykehusene Aker, Gaustad, Ullevål og ved OUS Mortensrud. Avdelingen er engasjert i utdanning for helsepersonell, forskning og fagutvikling i samarbeid med ulike kompetansemiljøer.

Seksjon rus- og avhengighetsbehandling voksen holder til på Ullevål sykehusområde. Vi har ansvar for døgnbehandling av rusmiddelavhengige over 26 år og tilbyr et tverrfaglig og spesialisert behandlingstilbud. Seksjonen har 2 enheter med tilsammen 29 døgnplasser og er bemannet med leger, sykepleiere, psykologer, sosionomer og annet helse- og sosialfaglig personell.  

Vi søker etter lege for et vikariat.

For ytterligere informasjon om vårt tilbud, se vår hjemmeside
http://intranett.ous-hf.no/ikbViewer/page/ous/mittskrivebord/organisasjon/klinikk?p_section_dim_id=67454&level=2       

Arbeidsoppgaver

 • Mottak og behandling av pasienter med abstinens-/rusrelaterte problemer
 • Samarbeid med øvrige avdelinger innen spesialisthelsetjenesten og førstelinjetjenesten 

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Erfaring fra rusbehandling psykisk helsevern eller rusomsorg er ønskelig
 • Må beherske norsk skriftlig og muntlig og ha god kommunikasjonsevne

Personlige egenskaper

 • Du har gode samarbeidsevner.
 • Du er fleksibel og løsningsorientert.
 • Du er strukturert og tydelig.
 • Du er ansvarsbevisst og trives med høyt tempo.
 • Du har evne og vilje til omstilling.
 • Du er verdibevisst.

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr en attraktiv arbeidsplass med engasjerte og høyt kvalifiserte medarbeidere.
 • Gode muligheter til å sette sitt preg på et fagfelt i utvikling
 • Faglig og personlig utvikling
 • Lønn etter avtale
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk, gruppe- og ulykkesforsikring samt fritidsulykkeforsikring
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Erling Christen Bakken
Tittel: Medisinskfaglig rådgiver
Telefon: 23020816
Arbeidssted
Avdeling rus- og avhengighetsbehandling
Ullevål sykehus
0450 Oslo