Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering driver avansert utredning, behandling og helhetlig, tverrfaglig rehabilitering,
i spennet fra sammensatte plager i bevegelsesapparatet til omfattende og
komplekse funksjonsnedsettelser hos mennesker med skader i ryggmargen og med
ervervet hjerneskade.

Klinikken skal i størst mulig grad utøve sin kliniske virksomhet basert på evidensbasert medisin og kunnskapsbasert praksis.
Som universitetsklinikk skal FOU-aktiviteten være en sentral og integrert del
av virksomheten. Til enhver tid pågår det forskning gjennom prosjekter,
doktorgrad- og mastergradsarbeider.

Klinikken består av tre avdelinger; avdeling for ervervet hjerneskade, avdeling for ryggmargsskader og Tverrfaglig poliklinikk
rygg, nakke, skulder.

Vi søker en engasjert spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering til vår klinikk med arbeidssted Tverrfaglig poliklinikk rygg,
nakke, skulder. Vi ønsker en lege som er motivert for å være med å
videreutvikle og forme utrednings- og behandlingstilbudet for pasienter med
muskelskjelettsmerter og som bidrar til fokus på fagutvikling, undervisning og
forskning. Du vil jobbe i et aktivt og stimulerende tverrfaglig miljø bestående
av leger, fysioterapeuter, sosionomer og helsesekretærer. Du må ha gode
samarbeidsevner og like å jobbe i team. Det søkes primært en spesialist i
faget, men leger som snart er ferdig med spesialiteten kan også søke. Det kan
på sikt bli mulighet for fast ansettelse.

Tverrfaglig poliklinikk rygg, nakke, skulder er St.Olavs hospitals mottaksadresse for alle henvisninger som gjelder rygg og
nakkeplager og har i tillegg utredning og behandlingstilbud for skulderplager
og hypermobilitet. Poliklinikken har et unikt tilbud via tverrfaglig fokus,
både i utredning og behandling. Ved behov skjer utredning i samarbeid mellom
leger i fysikalsk medisin, nevrokirurgi, ortopedi og bildediagnostikk. Det
gis en helhetlig tverrfaglig behandling etter en biopsykososial modell hvor det
tas hensyn til fysiske, psykiske og sosiale faktorer. Noen av våre
pasienter får tilbud om deltakelse i grupperehabilitering. 

Klinikken har ledig  vikariat for overlege fra d.d tom 31.12.22 med sannsynlig arbeidssted Tverrfaglig poliklinikk, rygg, nakke, skulder. Stillingsandel under 100% kan vurderes.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter ved poliklinikken med hovedvekt på nakke- og ryggsmerter.
 • Deltakelse i tverrfaglig team både i møtevirksomhet og i gruppetilbud til pasienter.
 • Supervisjon og veiledning av LIS.
 • Vurdering av henvisninger.
 • Delta i avdelingens uketjeneste for medisinstudenter.
 • Deltakelse i klinikkens til enhver tid gjeldende vaktordning, og andre overlegeoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Spesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering. Lege med kort tid igjen til ferdig spesialitet kan også søke.
 • Det er ønskelig med erfaring fra og interesse for diagnostikk og behandling av muskelskjelettlidelser.

Personlige egenskaper

 • Det legges vekt på gode samarbeidsevner og evne til å arbeide tverrfaglig
 • Den som tilsettes må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Personlig egnethet vektlegges
 • Det vil bli krevd politiattest av den som ansettes jfr. Helsepersonelloven § 20a

Vi tilbyr

 • Et aktivt, engasjert og stimulerende tverrfaglig miljø.
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst.
 • Medlemskap i pensjonsordningen, 2 % pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring.

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Sigmund Østgård Gismervik
Tittel: Kst. Klinikksjef
Telefon: 45885125
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Vikariat ved Klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering
Edvard Griegs gt 8
7030 Trondheim