Kort om arbeidsgiver

Vi søker en utviklingsorientert og engasjert overlege til Alderspsykiatrisk seksjon B

Blakstad Sykehus står overfor et generasjonsskifte. I 2025 flytter vi inn i nytt sykehus på Brakerøya i Drammen. Det samlokaliseres
dermed et sterkt og bredt psykiatrisk fagmiljø, inkludert Barne- og
ungdomspsykiatrisk døgnavdeling og Avdeling for rus og avhengighet.

Blakstad sykehus er et av landets største psykiatriske sykehus med 125 sengeplasser. Vi tester ut en ny organisasjonsmodell i 2021 med fire avdelinger i prosjekt, henholdsvis Akutt, Videre behandling,
Sikkerhet og Alder. Denne organisasjonsmodellen kan bli permanent. En av våre dyktige seksjonsoverleger går dermed
over i ny stilling som avdelingsoverlege i prosjekt Alder.

Vi søker en overlege i fast stilling på alderspsykiatrisk seksjon B. Vi
ønsker en utviklingsorientert og engasjert overlege med interesse for alderspsykiatri.
Du vil få god og systematisk opplæring, og vi oppfordrer både nyutdannede og
erfarne overleger til å søke. Vi ønsker snarlig tiltredelse.

Alderspsykiatrisk seksjon B har 10 døgnplasser fordelt på to grupper, og vi tilbyr utredning og
behandling til eldre mennesker der psykisk lidelse oppstår etter 65 års alder.
De vanligste lidelsene er depresjon, psykose, demens, delir og angst. Bemanningen består av tverrfaglig personale (2 overleger, LIS, psykologspesialist, sosionom,
ergoterapeut, fysioterapeut, sykepleiere, vernepleiere og helsefagarbeidere) med
og uten spesialutdanning. Vi samarbeider tett med Alderspsykiatrisk seksjon A, Alderspsykiatrisk poliklinikk og ECT-enheten. ECT-enheten, som er en av landets største,  inngår i Alderspsykiatrisk poliklinikk og dekker hele Vestre Vikens opptaksområde.

Blakstad ligger på et flott område ved sjøen i Asker kommune. Det er lett å komme til oss med bil eller buss
fra Asker og Oslo. Kjøretid med bil fra Oslo
sentrum er under 30 minutter. Alle ansatte får parkeringsplass på området. Vi er en del av
Vestre Viken helseforetak, som leverer spesialisthelsetjenester til nesten 500000 innbyggere fordelt på 22 kommuner. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning/diagnostisering og behandling av alderspsykiatriske tilstander
 • Gjøre medikamentelle vurderinger
 • Lage behandlingsplaner og sikre pakkeforløp
 • Være godt kjent med og bidra i hele behandlingsprosessen
 • Vurdere/evaluere pasientforløp
 • Sikre forsvarlige utskrivelser
 • Overlegen er faglig ansvarlig og leder sitt behandlingsteam  
 • Delta i inntaksmøter ved behov
 • Utstrakt samarbeid med pasientenes familie
 • Samarbeid med kommunale og andre aktuelle instanser
 • Inngå i et tverrfaglig team med tett samarbeid med andre medarbeidere
 • Fagutvikling, veiledning og undervisning
 • Inngå i bakvaktordningen på Blakstad sykehus

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller maksimum 6 mnd. igjen til fullført spesialisering
 • Ønskelig med klinisk erfaring fra det alderspsykiatriske fagfeltet
 • Språkkrav, nivå C2  

Personlige egenskaper

 • Er engasjert i fagområdet
 • Kan arbeide strukturert og systematisk
 • Ønsker å utvikle faget med fokus på pasientforløp og pasientsikkerhet
 • Er faglig oppdatert
 • Er god på samarbeid
 • Tenker helhetlig
 • Motiverer andre
 • Bidrar til å skape trygghet blant pasienter og ansatte 
 • Trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Evner til å skape trivsel og bidra til et godt arbeidsmiljø 
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt   

Vi tilbyr

 • Et allsidig og stimulerende faglig miljø 
 • Konkurransedyktig lønn og pensjonsordning
 • Mulighet for mentorordning ved erfaren alderspsykiater for ferske spesialister
 • Muligheter for ulike velferdstilbud, herunder trening, kultur, leie av permanent båt- og opplagsplass på sykehusområdet i indre Oslofjord, medlemskap i jaktlag (Blakstad sykehusområde har eget jaktområde med fellingstillatelser), personalbolig, leie av subsidierte ferieleiligheter i inn- og utland og barnehageplass på sykehusområde
 • Subsidiert parkeringsplass på sykehusområdet
 • Godt utviklet kollektivtilbud med egen bussholdeplass ved sykehus
 • Deltagelse – frivillig! – i avdelingens helårlige sjøbad-/isbad-gruppe
 • Fokus på godt arbeidsmiljø og trivsel 
 • Mulighet for å drive forskning, fag og tjenesteutvikling innen alderspsykiatri. Blakstad sykehus/Alderspsykiatrisk avd. vil være meget positiv til forskningsprosjekter forankret i avdelingens kliniske materiale.
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktperson
Navn: Michelle Strand Håkull
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 91871859
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Alderspsykiatrisk seksjon B, Blakstad sykehus, Vestre Viken
Strandveien 35
1392 Vettre