Fysikalsk medisin og rehabilitering er faget for deg som liker å bruke hele bredden av det medisinske fagfeltet i tverrfaglig samarbeid. Du liker å utforske, se sammenhenger og helhet i møte med pasienter for å bidra til mestring, aktivitet og deltakelse. Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering består av en sengepost for generell rehabilitering og fysikalsk medisinsk poliklinikk, samt vurderingsmottak for henvisninger til private rehabiliteringsinstitusjoner.

Arbeidsoppgaver

Tverrfaglig samarbeid er en sentral del av vårt fagområde.
I sengepost arbeider vi i tverrfaglige team rundt pasienten. Det er stor bredde når det gjelder innleggelsesårsak. Som eksempel kan nevnes;  ervervede hjerneskader, nevrologiske sykdommer/skader, beinamputasjon, multitraume og behov for tverrfaglig spesialisert rehabilitering etter langvarig og alvorlig sykdom.
I poliklinikken er det stor variasjon i fysikalskmedisinske problemstillinger og godt samarbeid med andre klinikker og avdelinger. Som eksempel kan nevnes samarbeid med ortopedisk avdeling om ryggpasienter og klinikk for psykisk helsevern og rus om tilbudet arbeid og helse. Vi ønsker å styrke vår kompetanse innen idrettsmedisin.

Kvalifikasjoner

Gjennomført LIS1

Autorisasjon som lege i Norge

Behersker norsk godt,- muntlig og skriftlig 

 

Personlige egenskaper

  • Interesse for fysikalsk medisin og rehabilitering.
  • Evne og vilje til å jobbe selvstendig og i samarbeid med pasient, pårørende og kolleger.
  • Bidra til faglig utvikling og godt arbeidsmiljø.
  • Vilje til å ta ansvar og like utfordringer.

  

Vi tilbyr


Vi tilbyr spennende faglige utfordringer i et nært og systematisk tverrfaglig samarbeid.

Vi tilbyr et  engasjert kollegium.

Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø med stor grad av påvirkningsmulighet.

Vi har et nært samarbeid med andre avdelinger og klinikker.

Lønn i forhold til gjeldende overenskomster.

Medlem i pensjonsordningen, 2% pensjonstrekk, gruppeliv og ulykkesforsikring.

 

 

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktpersoner
Navn: Kristin Eggen
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 74098084
Navn: Elin Marita Ytterstad
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 740 98758
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Klinikk for Medisin og rehabilitering, Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 Levanger