Kort om arbeidsgiver

Klinikksjefen er en del av foretaksledelsen i helseforetaket, rapporterer til administrerende direktør og er en del av hennes ledergruppe. Som klinikksjef i psykisk helsevern og rusbehandling ved Sykehuset Østfold leder man en stor og kompleks enhet med dedikerte fagmiljøer og svært kompetente medarbeidere ved flere lokasjoner.

Klinikk for psykisk helsevern og rusbehandling består av avdelingene; psykiatrisk avdeling leger og voksenhabilitering, psykiatrisk avdeling døgnområder, DPS nordre Østfold, DPS Halden- Sarpsborg, DPS Fredrikstad, rus- og avhengighetsbehandling og barne- og ungdomspsykiatri og barnehabilitering.

Klinikken har en grunnbemanning på 1.216 årsverk og et kostnadsbudsjett for 2021 på 1.056 milliarder kroner.

Aktiviteten i 2021 er budsjettert med 160.000 polikliniske pasientkontakter, rundt 2.600 dagopphold poliklinikk og mer enn 4.000 døgnopphold.

I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Sykehuset praktiserer et inkluderende arbeidsliv og følger opp regjeringens inkluderingsdugnad. Det betyr at vi ønsker velkommen kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, redusert funksjonsevne, ulik nasjonal eller etnisk bakgrunn og kandidater som av ulike årsaker ikke kan dokumentere en sammenhengende yrkeskarriere.
 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide strategisk for å videreutvikle kvaliteten i pasientbehandlingen, ha fokus på nye digitale muligheter, og legge til rette for forskning, fagutvikling og god oppgavedeling mellom fagprofesjonene
 • Ledelse og utvikling av ledere, medarbeidere og organisasjonen
 • Ivareta overordnet ansvar for å lede og samordne klinikkens virksomhet med fokus på økonomi-/budsjett- og virksomhetsstyring og bedre utnyttelse av de samlede ressurser
 • Sikre god faglig utvikling i klinikken
 • Bidra i ledelsen av helseforetaket som deltaker i administrerende direktørs ledergruppe
 • Sikre fremtidsrettet rekruttering og strategisk kompetanseutvikling
 • Ta ansvar for tverrgående problemstillinger på overordnet nivå i klinikken, i foretaket og overfor eksterne samarbeidspartnere også på regionalt nivå
 • Tilrettelegge for, lede og gjennomføre sentrale endringsprosesser
 • Sikre involvering og samarbeid med tillitsvalgte og vernetjeneste

Kvalifikasjoner

 • Ledererfaring fra helsesektoren og helsefaglig bakgrunn vil være en fordel, men annen bakgrunn vil også bli vurdert
 • Strategisk ledererfaring fra kompleks organisasjon og erfaring med økonomi/ budsjett- og virksomhetsstyring
 • God organisasjons- og virksomhetsforståelse, dokumentert evne til strategisk og helhetlig tenkning
 • Har vist forståelse for betydningen av, samt ha en framtidsrettet holdning til digital kompetanse
 • Relevant høyere utdanning

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter med god evne til å lytte og involvere
 • God relasjonsbygger med forståelse for organisasjonskulturens betydning for samhandling, arbeidsmiljø og klinikkens resultater
 • Samarbeidsorientert, løsningsfokusert og inspirerende
 • Ansvarlig, robust og helhetstenkende med evne til å oppsummere, ta beslutninger og med god gjennomføringsevne
 • Gode evner til samarbeid med eksterne aktører og andre klinikker i helseforetaket

Vi tilbyr

 • Spennende oppgaver i et innovativt og dynamisk miljø
 • Konkurransedyktige betingelser i samsvar med stillingens ansvarsområde
 • En givende og krevende lederstilling med dyktige og engasjerte medarbeidere
 • Store muligheter til å påvirke klinikken og det samlede sykehustilbudet i regionen
 • Årlig lederavtale med avstemte mål og resultatforventninger
 • Mulighet for å benytte dine løsningsorienterte evner i spennende utviklingsarbeid
 • God pensjonsordning gjennom KLP. Les mer ved å trykke her 
Stillingskategori
Avdelingsleder
Arbeidsgiver
Sykehuset Østfold HF
Kontaktpersoner
Navn: Per Inge Hjertaker
Tittel: Rådgiver - Headvisor
Telefon: +47 917 29 682
E-post: per.hjertaker@headvisor.com
Navn: Hege Gjessing
Tittel: Administrerende direktør
Telefon: +47 454 39 229
Arbeidssted
Sykehuset Østfold
Kalnesveien 300
1714 GRÅLUM