Kort om arbeidsgiver

Tiller distriktpsykiatriske senter (DPS) er en avdeling i Psykisk helsevern, St. Olavs hospital, og er lokalisert sentralt i Trondheim med et geografisk opptaksområde på 82000 innbyggere over 18 år. DPSet er organisert i tre allmennpoliklinikker og en poliklinikk for unge voksne (18 – 25 år). Team for gruppebehandling, traumatiserte flyktninger og en regional poliklinikk for hørsel og psykisk helse er samorganisert med allmennpoliklinikkene. ACT (aktivt oppsøkende behandlingsteam) og Ambulant akutteam (AAT) betjener den ambulante virksomheten. DPSet har også en døgnenhet med 24 plasser. Tiller DPS har en spesialenhet for behandling av spiseforstyrrelser med områdefunksjon for St. Olavs hospital.

TILLER DPS HAR  FASTE LEDIGE 100%  OVERLEGESTILLING I ALLMENNPOLIKLINIKK - tiltredelse 01.05.21 eller etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling av pasienter med ulike psykiske lidelser.
 • Tverrfaglig samarbeid i team internt i poliklinikken vektlegges, samt mellom enheter i DPSét. 
 • God kontakt og samarbeid med fastleger, NAV og primærhelsetjenesten vektlegges.
 • Undervisning av studenter må påregnes.
 • Overleger i DPS deltar i ordinær vaktordning eller vakt ang. utvidet åpningstid på kveldstid. 

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i psykiatri eller nesten ferdig spesialist.
 • Samhandling med andre avdelinger i St. Olavs Hospital
 • Det kreves at søkere behersker norsk godt både muntlig og skriftlig. 

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vil bli vektlagt, som bla gode samarbeidsevner, fungere godt i team, god arbeidskapasitet og evne til å arbeide strukturert og målrettet.
 • Interesse for fagutvikling og forskning vil bli vektlagt. 

Vi tilbyr

 • Vi kan tilby et spennende og utfordrende fagmiljø. 
 • Trivelig arbeidsmiljø
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Høyt faglig nivå
 • Faglig og personlig utvikling Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Offentlig pensjonsordning og forsikringsordninger i KLP med gunstige lånevilkår og banktjenester 
 • Vennligst oppgi minst 2 referansepersoner.
 • Velkommen som søker til utfordrende og spennende arbeidsoppgaver

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktpersoner
Navn: Gunn Karin Vik Helle
Tittel: Overlege/poliklinikkleder
Telefon: +47 72 82 39 00
Navn: Anne-Lise Løvaas
Tittel: avdelingssjef
Telefon: +47 72 82 39 00
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Tiller DPS, Divisjon Psykisk Helsevern
Østre Rosten 55
7075 Tiller
Søk på stillingen