Kort om arbeidsgiver

Klinikk for bildediagnostikk består av 6 avdelinger. Disse er avdeling for radiologi, avdeling for spesialistutdanning for radiologi, radiografi, nukleærmedisin og medisinsk fysikk, merkantile tjenester og avdeling for forskning og undervisning.
Klinikken har en stor og moderne utstyrspark. Vi har 6 MR-maskiner, 6 CT-maskiner, 7 ultralyd-laber, 3 gjennomlysningslaber og 3 avansere intervensjonsradiologiske laber (bl.a. hybrid-stue). Klinikken har installert PET CT og Norges første PET-MR og syklotron. Klinikken er fulldigitalisert med Sectra PACS/RIS. Klinikken har i dag 58 overlegestillinger og 17 Lis-stillinger.
Klinikk for bildediagnostikk har virksomhet ved St Olavs hospital på Øya i Trondheim, Orkdal, Røros, Oppdal, Fosen samt Levanger og Namsos.

Klinikken har ledig stilling som avdelingssjef innen radiologi, 100 % p.t. St. Olav.


Arbeidsoppgaver

 • Administrativt lederansvar for avdelingen, inkludert ansvar for personale, økonomi, HMS og drift.
 • Samarbeide med klinikkens øvrige avdelinger, andre sykehusinterne klinikker og eksterne aktører.
 • Gjennomføre og videreutvikle klinikkens og sykehusets målsettinger.
 • Ansvar for legenes kompetanseutvikling.
 • Rekruttere og tilsette leger i samarbeid med personalrådgiver.
 • Samarbeid med eksterne samarbeidspartnere, herunder NTNU, MH - Fakultetet og Sintef.
 • Forvalte personalreglementet for legegruppen.
 • Utarbeide tjenesteplaner og bemanningsplaner.
 • Håndtere konflikter i samarbeid med personalrådgiver.
 • Gjennomføre fagmedisinske oppgaver/beslutninger definert av medisinsk fagsjef i KBD.
 • Avdelingssjefens oppgaver for øvrig defineres av klinikksjefen.

Kvalifikasjoner

 • Skal inneha relevant fagutdanning for avdelingens faglige virksomhet.
 • Spesialist i radiologi.
 • Skal ha minst 3 års klinisk erfaring som overlege.
 • Bør ha annen relevant fagutdanning innen ledelse og administrasjon

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver.
 • Må trives i et aktivt og travelt miljø.

Vi tilbyr

 • Høyt faglig nivå
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomst
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2% pensjonstrekk, gruppelivsforsikring og ulykkesforsikring

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Morten Troøyen
Tittel: Klinikksjef
Telefon: 72576341
E-post: morten.trooyen@stolav.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Bildediagnostikk - Avdeling for radiologi, St. Olavs hospital
Prinsesse Kristinas gate 3
7030 Trondheim