Kort om arbeidsgiver
Grimstad kommune utlyser en 100%  fastlegehjemmel med p.t. 980 pasienter med oppstart så snart som mulig. Nåværende lege er fleksibel angående oppstartstidspunkt.
Hjemmelen er knyttet til Vinkjelleren legesenter, som ligger sentralt i byen. Senteret er lokalisert i hyggelige lokaler, er veldrevet, godt utstyrt og har god økonomisk styring. Senteret har 4 fastleger og en dyktig og stabil medarbeiderstab. Senteret bruker System X journalsystem. Du vil få nødvendig veiledning til din praksis som er nødvendig for spesialisering i allmennmedisin.
Legene ved senteret vektlegger faglig utvikling, kvalitetssikring, godt arbeidsmiljø og god økonomisk styring. Senteret er organisert som et samarbeid mellom selvstendig næringsdrivende leger.
Søker må ha gode samarbeidsevner, være fleksibel og personlig egnet for stillingen.
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Grimstad kommune
Kontaktpersoner
Navn: Karl Vidar Johannesen
Tittel: Fastlege
Telefon: 971 76 105
E-post: kvjohan@online.no
Navn: Vegard Vige
Tittel: Kommuneoverlege
Telefon: 992 62 690
E-post: vegard.vige@grimstad.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Vinkjelleren legesenter
Storgaten 60
4876 GRIMSTAD