Kort om arbeidsgiver
Ørland legetjeneste har et godt innovativ fagmiljø som er under stadig utvikling. det er tilsammen 13 leger 
Bjugn legekontor holder til i relativt nye lokaler i kommunesenteret i Botngård. Kontoret har 5 fastleger og 1 turnuslege. Det er ca 15 km mellom legekontorene.
Ørland legesenter er samlokalisert med Fosen Distriktsmedisinske Senter med blant annet desentralisert spesialistpoliklinikk, røntgenavdeling, sengepost med 4 KAD senger og felles legevaktsenter for 2 kommuner. Begge kontorene har lab med blant annet EKG, Spirometri, 24t BT, muligheter for flere lokale blodprøver.

Kommunen er et senter for en rekke helsetjenester. Ørland Medisinske Senter, Fosen Helse IKS og Fosen Distriksmedisinske Senter kan tilby et av landets største desentraliserte spesialisttjenestetilbud. 
Kommunal drift av legekontoret/driftsavtale med fastlegene. Det er lite administrative oppgaver og hjelpepersonell har kontrakt med kommunen. Gode vilkår med mulighet for god inntjening. Ingen krav om å kjøpe seg inn på senteret eller betale for hjemmelen. Perfekt for å prøve ut livet som fastlege i naturskjønne omgivelser uten å måtte kjøpe sin hjemmel. Ytterligere  helsepersonell består av 5-6 årsverk av erfarne sykepleiere og helsesekretærer som kjenner pasientene og lokalmiljøet godt og avhjelper betydelig i arbeidet ved legekontoret.
Kom til naturskjønne Ørland kommune. Direktefly til Oslo og kun en times båttur til Trondheim. Man får altså fordelene med å bo landlig og naturskjønt, men samtidig kort vei til trønderhovedstaden og Oslo en liten flytur unna.

Arbeidsoppgaver
Fastlege oppgaver
Bjugn Legekontor har for tiden ledig to vikariat fra februar til september 21 med mulighet for forlengelse. 
Deltagelse i interkommunale legevaktsamarbeid.  Fastlegehjemmelen inngår i det interkommunale legevaktsamarbeidet på Fosen.
Ørland og Åfjord, vaktbelastningen er 13-delt. Fosen legevaktsenter er lokalisert i egne lokaler ved Distriktsmedisinske senter på Brekstad i Ørland kommune. Her der det ambulanse i nabolokalene og det samarbeides med anestesilege v/330 skvadronen ved behov.

Lege ved sykehjem og heldøgns omsorg er fastlønnet, men kan også kombineres med fastlegehjemmel.


Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Gode muntlige og skriftlige norskferdigheter
 • Primært spesialist i allmenn medisin, men erfaring og interesse for allmenn kan dekke krav
 • Strukturert, selvgående og god evne til å tilby helthetlig pasientbehandling 
Personlige egenskaper
 • Fleksibilitet og gode samarbeidsevner
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
Vi tilbyr
 • Et faglig sterkt kollegium
 • Internundervisning hver 14. dag
 • Hyggelige og inspirerende arbeidsmiljø
 • Fleksibilitet i planlegging av egen timeplan
 • Tett tverrfaglig samarbeid
 • Kommunens plikter og rettigheter følges av: 
  • Helse- og omsorgstjenesteloven.  
  • Forskrift om fastlegeordning. 
  • Avtale mellom staten/KS og Den norske legeforening om basistilskudd og takster.
  • ASA 4310 rammeavtale mellom KS og Den Norske legeforening om allmennlegepraksis i fastlegeordningen i kommunen.
 • Lege ved sykehjem vil jobbe sammen med og har mulighet til å få veiledning av annen lege ved avdelingen.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ørland kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trine Moen Tangen
Tittel: Fastlege
Telefon: 993 37 931
E-post: trinem29@gmail.com
Navn: Karin Størseth
Tittel: Enhetsleder Familiehelse og Ørland Legetjeneste
Telefon: 97084446
E-post: Karin.Storseth@orland.kommune.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Alf Nebbs gate 1
7160 BJUGN