• Listelengde: 2000
  • Journal system: Infodoc Plenario
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i Allmennpraksis

Seaside klinikken i Drøbak søker fastlegevikar i 60-100% stilling fra mai til og med august 2021 i forbindelse md sykehustjeneste. Vi består av 2 leger og 1 turnuslege og 2 sekretærer.
Moderne velutstyrte og romslige lokaler lokalisert i sentrum av Drøbak. Ca.35 min. med bil fra Oslo sentrum. 2000 pasienter på listen .Meget gode inntjeningsmuligheter.
Ingen kommunale oppgaver
Infodoc journalsystem ( opplæring kan gis ).
Søker må ha fullført turnustjenesten, ha gode norsk kunnskaper.
Send mail til seasideklinikken@yahoo.com
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Seyed Omid Hosseini
Tittel: Allm.prakt. fastlege
Telefon: 99708829
E-post: seasideklinikken@yahoo.com
Arbeidssted
Seaside klinikken
Storgata 38
1440 DRØBAK