Kort om arbeidsgiver
Fastleger
 
Vi har ledig 2 fastlønnede fastlegestillinger på Jørpeland legesenter. Begge er ledige 01.09.21.
 
Jørpeland legesenter er et kommunalt legesenter med 5 fastlegehjemler, hvorav den ene nå er betjent av vikar ut
august. Det skal i tillegg utvides med en nyopprettet hjemmel. Ledig hjemmel har 900 listepasienter, men denne kan
etter avtale deles for å sikre pasientgrunnlag og inntekt fra start for begge nyansatte frem til man har trappet opp til
ønsket listestørrelse.
 
Jørpeland legesenter har et ungt kollegium, god dekning av erfarent hjelpepersonell og et hyggelig og inkluderende
arbeidsmiljø. Senteret ligger på Jørpeland i naturskjønne Strand kommune, bare en halv times kjøring fra Stavanger
sentrum.
 
Vi tilbyr
- Gode rammebetingelser uten innkjøp
- Erfaren spesialist i allmennmedisin å rådspørre i praksisen
- Avsatt tid til ukentlig veiledning og løpende veiledning i arbeidsdagen
- Konkurransedyktig fast lønn, samt 20% av egenandeler og refusjoner som provisjon
- Avspasering hel dag etter nattevakt
- God opplæring til legevakt, tilgang på erfarne bakvakter og dedikert legevaktbil.
- Alle sosiale rettigheter
- Godt arbeidsmiljø der du blir inkludert.
 
Du er velkommen til å besøke oss eller ringe for en uforpliktende samtale, se kontaktpersoner.
 
Arbeidsoppgaver
- Kurativt arbeid
- Annet kommunalt allmennlegearbeid må påregnes med inntil 7,5 timer pr uke
- Legene må delta i kommunens legevakt.
 
Kvalifikasjoner
- Søkere må ha gyldig autorisasjon og godkjent LIS 1-tjeneste/turnustjeneste
- Legene må være spesialist i allmennmedisin, eller forplikte seg til å være i utdanning til spesialist i allmennmedisin.
Kommunen tilbyr veiledning
- Godkjent kurs i akuttmedisin
- Gode norskkunnskaper, både når det gjelder forståelse og evne til å uttrykke seg skriftlig og muntlig
- Gode ferdigheter i kommunikasjon og samhandling
- Førerkort klasse B.
 
Personlige egenskaper
- Vi søker leger som har lyst til å bygge videre på fastlegeordningen i Strand
- Personlig egnethet vil bli vektlagt
- Det kreves referanser fra tidligere arbeidsforhold.
Tilsetting skjer etter gjeldende forskrifter og avtaler.

Her finner du en video fra vår trivelige plass og legekontor:
https://vimeo.com/523791041


Her finner du en uttale fra vår forrige LIS1-lege:
https://www.strandbuen.no/a-ha-distriktstjeneste-i-strand-har-gjort-meg-rustet-til-a-takle-legelivet-pa-godt-og-vondt/o/5-107-199228
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Strand kommune
Kontaktpersoner
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: kommunalleder
Telefon: 93005914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Navn: Hanna Helena Moldekleiv
Tittel: Daglig leder
Telefon: 908 79 531/51 74 21 00
E-post: hannahelena.moldekleiv@strand.kommune.no
Navn: Grete Strømsmo
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 51 74 30 60/91520811
E-post: grete.stromsmo@strand.kommune.no
Navn: Anne Søvold Vikanes
Tittel: kommunalajef
Telefon: 930 05 914
E-post: anne.sovold.vikanes@strand.kommune.no
Arbeidssted
Jørpeland legesenter
Fjelltunvegen 84
4100 JØRPELAND