Kort om arbeidsgiver
Muritunet tilbyr framtidsretta rehabiliteringstenester forankra i ein visjon om å sikre auka samfunnsdeltaking for alle pasientgrupper.

Institusjonen har eit stort tverrfaglig miljø med legar, sjukepleiarar, fysioterapeutar, ergoterapeutar, idrettspedagogar, arbeidskonsulentar, klinisk ernæringsfysiolog og psykolog.

Utlyst stilling er 100%, med fast tilsetting. Legar utan spesialistkompetanse er og velkommen til å søke.

I tillegg til den stillinga som no vert lyst ut, består legestaben pr. i dag av 3 overlegar som samla sett har spesialitetane: Fysikalsk medisin og rehabilitering, Psykiatri, Klinisk sosialmedisin, Indremedisin og Lungemedisin.

Arbeidsoppgåver:
• Klinisk verksemd mot innlagde pasientar.
• Inngå som del av rehabiliteringssenteret sine tverrfaglege team.
• Internundervisning til øvrig fagstab og pasientar.
• Deltaking i forsking- og utviklingsarbeid.

Ønska kvalifikasjonar:
• Interesse og erfaring frå rehabilitering
• Vektlegger tverrfaglig samarbeid
• Erfaring med faglig utviklingsarbeid
• Har interesse for utvikling av fagfeltet
• Beherskar norsk munnleg og skriftlig

Vi kan tilby:
• Eit spanande og utfordrande arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgåver i eit tverrfagleg miljø.
• Gode muligheiter for å drive fagleg utviklingsarbeid
• Rettleiing etter behov
• Lønn etter avtale
• Pensjonsavtale i KLP


Søknad til:
Muritunet AS,
Grandegata 58, 6210 Valldal
elisabeth.kleive@muritunet.no

Søknadsfrist: 15.4.21
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Muritunet AS
Kontaktpersoner
Navn: Ole Johan Høyberg
Tittel: Overlege
Telefon: 468 86 305
Navn: Elisabeth Slotsvik Kleive
Tittel: Adm. direktør
Telefon: 900 21 923
Hjemmeside
Søknad
Søknad sendes: Muritunet AS,
Grandegata 58
6210 VALLDAL

Send søknad på mail
Arbeidssted
Grandegata 58
6210 VALLDAL