Kort om arbeidsgiver
Vil du være med å fornye og videreutvikle legesenteret?
Senteret er velutstyrt og godt organisert, bestående av fire fastlegehjemler. Lokalene er nylig pusset opp og utvidet. Hjelpepersonellet er stabilt og har høy kompetanse. Journalsystemet er CGM. Senteret er samlokalisert med helsestasjon og Nes fysioterapi. 

Ringsaker kommune har 27 fastlegeavtaler og 2 turnusleger fordelt på 7 legesentre. Legevakttjenesten utenom kontortid er organisert i 2 interkommunale legevaktsordninger, hhv. ved Sykehuset Innlandet HF Hamar og Sykehuset Innlandet HF Lillehammer. Tingnes ligger vakkert til på en halvøy i Mjøsa med kort avstand til Hamar, Lillehammer og Gjøvik. 

Det er et godt samarbeid mellom fastlegene og øvrige deler av kommunen. Kommunen har også inngått egen avtale med SKIL – senter for kvalitet i legekontor - om kvalitetsarbeid i alle legesentrene i kommunen.

Om hjemmelen
  • Pasientliste på ca. 680 pasienter. 
  • Kan kombineres med kommunal bijobb eller å være deltidsvikar på en annen liste ved senteret. 
  • Hjemmelen er som selvstendig næringsdrivende. Mulighet til å overta hjemmelen fast.
  • Ringsaker kommune vil få ALIS-tilskudd fra Helsedirektoratet til hjemmelen, forutsatt at du er Lis3 og er her mer enn ett år. Kommunen vil da inngå ALIS-avtale med deg og du vil få ekstra tilrettelegging for spesialiseringsløpet.
  • Mulighet til utvidet veiledning, supervisjon og kompensasjon under kurs mm.
  • Kommunen har etablert en egen garantiordning som vil redusere den økonomiske risikoen for nyetablerte fastleger i selvstendig næringsdrift.
  • Deltakelse i interkommunal legevaktsordning lokalisert ved Sykehuset Innlandet HF på Hamar. Mulighet for å ta ekstra vakter. 
Hjemmelen er ledig fra 01.04.2021. Varighet etter nærmere avtale.

Kvalifikasjoner
Vi ønsker faglig engasjerte leger som vil bidra til videreutvikling av fastlegetjenesten. Søkere må ha norsk autorisasjon, kunne beherske norsk skriftlig og muntlig godt og ha kunnskap om relevant regelverk. Personlig egnethet, samarbeidsevne og faglig dyktighet vil bli vektlagt.

Annet
For øvrig legges fastlegeforskriften og avtalen ASA 4310 mellom legeforeningen og KS til grunn. 

Elektronisk søknad og CV registreres via våre nettsider. 
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Ringsaker kommune
Kontaktpersoner
Navn: Nils Christian Faaberg
Tittel: Spesialrådgiver
Telefon: 92410364
E-post: nfa@ringsaker.kommune.no
Navn: Ida Røhr
Tittel: Fastlege ved senteret
Telefon: 97512956
E-post: ida.rhr@gmail.com
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Tingnes legesenter
Tingnesvegen 720
2350 NES PÅ HEDMARKEN