Kort om arbeidsgiver
Ved Avdeling leger i Kirurgisk klinikk har vi umiddelbart ledig:

Vikariater for Lege i spesialisering med utdanningsforløp mot Ortopedisk kirurgi fra og med dags dato - til og med 31.12.21, med mulighet til forlengelse.

Kirurgisk klinikk består av 13 fagområder, herunder anestesi, bariatrisk kirurgi, bryst –endokrin kirurgi, gastrokirurgi, generellkirurgi, urologi, gynekologi, karkirurgi, ortopedi, plastikk kirurgi, thorax kirurgi, øre-nese-hals og øyespesialiteter. Klinikken behandler pasienter på ulike omsorgsnivå og har virksomhet i Bodø , Lofoten og Vesterålen. Klinikken har ca 800 ansatte fordelt på leger, sykepleiere, spesialsykepleiere, helsefagarbeidere / hjelpepleier og merkantilt personell. Vi har i dag 8 Leger i spesialisering i vår avdeling, 

Ortopedisk kirurgi er et stort og meget variert fagfelt. Spesialiseringen skal gi fremtidige spesialister solid basis for atraumatisk bløtvevsbehandling, håndtering av benvev og artroskopiske teknikker. Faget omfatter håndtering av skader og lidelser i muskel/skjellettapparatet. Mer spesifikt innebærer dette forebygging, diagnostikk, konservativ- og operativ behandling med etterbehandling, samt mestring av komplikasjoner. Dette omfatter kvalitetssikring innenfor samme område, både for enkeltpasienter og ved etablering av standarder lokalt, regionalt eller nasjonalt. Faget innebærer fagutvikling og forskning, utdanning av spesialister og kontinuerlig etterutdanning av ferdige spesialister.

Supervisjonen vil foregå ved at lege i spesialisering løpende følges opp av spesialist eller erfaren LIS. God tid på morgenmøter til å drøfte spesielle kasus. Alltid rom for å spørre om råd og hjelp stort sett til enhver tid og alltid per telefon eller via annen elektronisk kommunikasjon. Overlegene er tilgjengelig på telefon hvis det tilkommer spørsmål under pre visitt / visitt. I starten av spesialiseringen, og når lege i spesialisering har lite erfaring eller stort behov for supervisjon, vil en mer erfaren kollega i større grad være til stede sammen med legen som er i spesialisering. Deltakelse på operasjon under supervisjon. LIS har 4 timers fordypning /uke, lagt til dagtid.
Månedlig veiledning, dels individuelt, dels i gruppe. Du vil ved oppstart få oppnevnt en klinisk veileder i avdelingen (spesialist) som følger deg over tid. Du skal også delta i en veiledningsgruppe med LIS fra ulike spesialiteter.

Ved vår avdeling tilbyr vi store deler av spesialistutdanningsløpet i ortopedisk kirurgi. For oppnåelse av enkelte læringsmål er det aktuelt med spesialiseringsperiode ved et samarbeidsforetak i 18 måneder, slik beskrevet i utdanningsplan for fagområdet, les denne her.  

Arbeidsoppgaver
  • Arbeidsoppgaver som lege i spesialisering med forløp mot ortopedisk kirurgi.
  • Behandle og følge opp pasienter på alle omsorgsnivå, dvs. både polikliniske, dagkirurgiske og inneliggende pasienter.
  • Stillingsinnehaveren kan bli pålagt fellesoppgaver i avdelingen / klinikken.
Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Fullført og godkjent LIS del 1/ turnustjeneste
  • Det stilles krav til gode muntlige og skriftlige norskkunnskaper
  • Ønskelig med kjennskap til lokale forhold
Vennligst oppgi 2 referanser  

Personlige egenskaper
 Vi ser etter en person som:
  • er motivert
  • har gode samarbeidsevner
  • har god evne til å kommunisere både med pasienter og kollegaer. 
Vi tilbyr  
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Nordlandssykehuset HF
Avdeling leger i Kirurgisk klinikk
Kontaktperson
Navn: Cecilie Bendiksen
Tittel: Avdelingsoverlege
Telefon: 975 45 442
E-post: Cecilie.Bendiksen.Wold@nordlandssykehuset.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Søknad
Søknad merkes: 4360428630
Arbeidssted
Bodø
Parkveien
8007 BODØ