Kort om arbeidsgiver

Seksjon for familiebehandling og BUP poliklinikk søker en overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri.

Stillingen er tenkt delt med 50 % stilling i seksjon for samiliebehandling og 50 % stilling i en av de fire BUP poliklinikkene. 

Dersom søker skulle være interessert i kun deler av stillingen, så er det mulig å søke bare en del av stillingen, dette bør da fremgå i søknaden. 

Ved seksjon for familiebehandling er det særlig ambulant team for spiseforstyrrelser som har behov for barne- og ungdomspsykiater, men det kan også være behov for overlegekompetanse i familieteam og i sped og småbarnsteam. Seksjonen har til sammen 16 fagstillinger og 2 merkantile. Seksjon for familiebehandling er opptatt av fagutvikling, seksjonen implementerer nå behandlingsmetoden Dyadic developmental psychotherapy og flere ansatte jobber med forskningsarbeid.

Seksjon for Familiebehandling og BUP poliklinikkene er seksjoner i avdeling for barn og unges psykiske helse (ABUP). ABUP gir tilbud til barn og unge med psykiske lidelser.  ABUP består av poliklinikker i Porsgrunn, Notodden, Kragerø og to fylkesdekkende seksjoner: seksjon for familiebehandling og SAF –seksjon for autismeutredninger.

Vi har et nært samarbeid med ungdomspsykiatrisk døgninstitusjon (UPS). Vi har et godt fagmiljø med vekt på kompetanseutvikling og spesialisering for alle yrkesgrupper.

Seksjonene i ABUP er tverrfaglig sammensatt med psykologer, leger, pedagoger, sosionomer og flere faggrupper med psykisk helsekompetanse.

Stillingen knyttes til seksjon for Familiebehandling og en BUP poliklinikk, men oppgaver vil også i noen grad kunne knyttes til andre BUP seksjoner i Grenland ved behov.

Telemark har gode muligheter for friluftsliv og kulturaktiviteter. Vi har kort vei til sjø og fjell og det tar ca. 2 timer med buss til Oslo.

Ta gjerne kontakt for nærmere informasjon om oss.

Den som ansettes må fremlegge ny politiattest før tiltredelse.  

Arbeidsoppgaver

 • Diagnostisering/behandling av barn og ungdom med psykisk lidelser
 • Samarbeid med andre faggrupper i BUP
 • Veiledning: foreldreveiledning, veiledning/konsultasjon til 1. og 2. linjetjenesten, internundervisning, undervisning og veiledning av LIS-leger     

Kvalifikasjoner

 • Overlege/spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, overlege i voksenpsykiatri kan også søke 
 • Erfaring fra arbeid med barn og unge og deres familier, gjerne i psykisk helsevern for barn og unge vil være en fordel 

Personlige egenskaper

 • Vi søker etter en person med gode samarbeidsevner og som ser nødvendigheten av tverrfaglig samarbeid. Personlig egnethet legges stor vekt på.
 • Gode evner til å snakke med barn og unge og deres familie
 • Må kunne beherske norsk godt både skriftlig og muntlig.

Vi tilbyr

 • Lønn etter avtale med gode lønnsvilkår
 • Dagarbeidstid
 • Vi har et godt sosialt og faglig arbeidsmiljø.
 • Det er tilnærmet full barnehagedekning i alle kommunene, og det er lave boligpriser her.
 • Gode pensjons-, låne- og forsikringsvilkår, se KLP         
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sykehuset Telemark HF
Kontaktpersoner
Navn: Anne Kjendalen
Tittel: Avdelingsleder ABUP
Telefon: 92257307
Navn: Gina Birgitte Evensen
Tittel: Kst. seksjonsleder seksjon for familiebehandling
Telefon: 91860360
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Seksjon for familiebehandling og BUP poliklinikk
Ulefossvegen 55
3710 Skien