Kort om arbeidsgiver

Onkologisk avdeling er organisert i medisinsk divisjon. Høsten 2021 etablerer vi onkologiske senger på Nordbyhagen og vi ønsker derfor å forsterke vårt team. Som LIS hos oss blir du en del av teamet vårt som da vil bestå av 18
overlegestillinger samt 7,5 leger i spesialisering. 3 av våre overleger,
som dekker de store tumor-områdene, har professor II-stillinger ved
Universitetet i Oslo.

Avdelingens aktiviteter er per i dag hovedsakelig poliklinisk med stort fokus
på tverrfaglig tilnærming og høy faglig kvalitet i klinisk arbeid og forskning.
Vi jobber i 3 faggrupper: brystkreft og melanom, GI-cancer, og urologiske
kreftsykdommer. Polikliniske konsultasjoner foregår på Nordbyhagen og Ski
sykehus. Når sengeområdet åpnes etableres det en bakvaktordning for overlegene.

Forskning er tett integrert i den kliniske hverdagen noe som gir mulighet for
deltagelse. Avdelingens forskningsaktivitet omfatter både klinisk og basal
forskning på kolorektal kreft, brystkreft, prostatakreft, nyrekreft og malignt
melanom. Vi tilstreber et bredt og økende portefølje av forsker – og
industri-initierte studier innenfor alle tumor-områdene slik at vurdering for
studieinklusjon blir en del av den kliniske hverdagen. På den måten blir alle
legene i avdelingen involvert i studier og våre pasienter får tilgang til nye,
lovende kreftmedikamenter. 

Ahus er i planleggingsfasen for et nytt Kreftsenter som vil bestå av stråle- og
somatikkbygget og forventes ferdig i løpet av 2027.  

Arbeidsoppgaver

 • Klinisk arbeid i poliklinikk og på sengeområde.
 • Delta i vaktordning.
 • Arbeide i tverrfaglige team.
 • Tverrfaglig vurdering, utredning og behandling.
 • Delta i faglig utviklingsarbeid og tjenesteutvikling.
 • Involvering i kliniske studier.
 • Veiledning og supervisjon av andre LIS.
 • Undervisningsoppgaver.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege.
 • Gode muntlige og skriftlige norsk kunnskaper.
 • God skriftlig dokumentasjonsevne.  
 • Relevant yrkeserfaring og klinisk erfaring blir vektlagt.   
 • Akademisk kompetanse vil bli vektlagt.

Personlige egenskaper

 • Motivasjon og interesse for fagfeltet.
 • Gode samarbeidsevner og personlig egnethet vektlegges.
 • God faglig vurderingsevne, og arbeider målrettet og strukturert.
 • Evne til å bidra positivt til et faglig og kollegialt godt miljø.
 • Fleksibel og løsningsorientert.
 • Evne til å jobbe effektivt samt ha oversikt over egne og delegerte oppgaver.
 • Kommuniserer og samarbeider godt med pasienter, pårørende og kollegaer, kan tilpasse og formidle kompleks informasjon til disse.
 • Behandler pasienter og pårørende profesjonelt, respektfullt og empatisk, møter mennesker i krise på en god måte.   

Vi tilbyr

 • Et givende arbeid med anledning til å utvikle seg personlig og faglig.
 • En onkologisk avdeling i utvikling mot å bli kreftsenter.
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Trivelig arbeidsmiljø.
 • Høyt faglig nivå. 
 • Mulighet for deltagelse i forskning.
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Stephanie Beate Geisler
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 48045098
Hjemmeside
Arbeidssted
ONK, Akershus universitetssykehus HF
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen