Kort om arbeidsgiver
Om stillingen
Statsforvalteren i Oslo og Viken har inntil 4 ledige faste stillinger (100%) som assisterende fylkeslege i Helseavdelingen. I tillegg kan det bli aktuelt med 1-2 engasjement (100%) med inntil 12 måneders varighet. De faste stillingene er nyopprettede som ledd i faglig og ressursmessig styrking av avdelingen.

Helseavdelingen har en utadrettet virksomhet mot helse- og omsorgstjenesten, helse- og omsorgspersonell og sentrale myndigheter. Avdelingen har varierte forvaltningsoppgaver, herunder å føre et overordnet tilsyn med virksomhetene og å behandle et stort antall tilsyns- og klagesaker, samt å veilede og undervise helsepersonell. Dette krever en robust faggruppe, og avdelingen har omtrent 100 ansatte med ulik fagbakgrunn og kompetanse.

Helseavdelingen består av fem seksjoner fordelt på tre kontorsteder: Moss (hovedkontor), Drammen og Oslo
 • Seksjon spesialisthelsetjeneste (SHT), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Østre Viken (KHOT ØV), kontorlokalisering i Moss 
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Oslo (KHOT Oslo), kontorlokalisering i Oslo
 • Seksjon kommunale helse- og omsorgstjenester Vestre Viken (KHOT VV), kontorlokalisering i Drammen 
 • Seksjon for fellesoppgaver og utvikling (FOU), kontorlokalisering i Moss
De ledige stillingene er i våre seksjoner for kommunale helse- og omsorgstjenester i Oslo og Vestre Viken, med kontorlokalisering i henholdsvis Oslo og Drammen. Det kan imidlertid også bli aktuelt med tilsetting i seksjon Østre Viken, med kontorlokalisering i Moss. 
Seksjonene for kommunale helse- og omsorgstjenester har omtrent tilsvarende oppgaveportefølje, med ansvar for kommunene innenfor aktuelle geografiske område. 
 
Arbeidsoppgaver
 • Medisinskfaglige vurderinger i tilsynssaker, rettighetssaker m.m. 
 • Behandle klager på vedtak om tvungen behandling etter psykisk helsevernloven § 4-4 
 • Delta i planlagt tilsyn/systemrevisjoner
 • Råd og veiledning til brukere og tjenesteytere 
 • Det kan også bli aktuelt med behandling av saker etter førerkortforskriften
Arbeidsområdene kan endre seg over tid og andre arbeidsoppgaver kan bli tillagt stillingene ved behov.

Kvalifikasjonskrav
 • Medisinsk embetseksamen
 • Lege som er spesialist i allmennmedisin eller samfunnsmedisin. Lege med erfaring fra kommunehelsetjenesten kan også søke
I tillegg er det ønskelig med følgende kvalifikasjoner og personlige egenskaper
 • Bred klinisk erfaring
 • Erfaring fra offentlig forvaltning 
 • Evner å arbeide målrettet med god fremdrift
 • Meget god skriftlig og muntlig formidlingsevne på norsk
 • Gode samarbeidsevner og er fleksibel og løsningsorientert
 • Evne til å trives i et hektisk arbeidsmiljø
 • Gode IKT/digitale ferdigheter
Personlig egnethet og seksjonens behov for faglig profil vil bli vektlagt ved tilsetting

Vi kan tilby
Spennende arbeidsoppgaver i Norges største statsforvalterembete. Du får jobbe sammen med engasjerte kolleger i et tverrfaglig og inkluderende arbeidsmiljø preget av høy kompetanse. Vi tilbyr fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger.
Stillingene lønnes som assisterende fylkeslege i lønnsspennet kr 850 000 – 900 000 avhengig av tidligere yrkeserfaring og faglige kvalifikasjoner. Fra lønnen trekkes 2 % til Statens pensjonskasse. Prøvetiden er på 6 måneder.

Har du spørsmål?
Ønsker du nærmere opplysninger om stillingene, ta gjerne kontakt med: 
 • seksjonssjef Sølvi Taraldsen (KHOT Oslo) på telefon: 22 00 37 14 / 958 13 460 463,
 • seksjonssjef Jenny-Marie Wadosch (KHOT VV) på telefon: 32 26 68 71, eller
 • fylkeslege/avd.dir. Marianne Skjerven-Martinsen på telefon 32 26 68 51 / 913 84 968
Statsforvalteren er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av for eksempel alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Og vi oppfordrer også søkere til å krysse av i jobbsøkerportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Hvis det er kvalifiserte søkere fra disse gruppene, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. Les mer om kravene på Arbeidsgiverportalen.

Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter. Embetet er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).

Søknadsfrist
Søknadsfrist: 5. april 2021

Søknad sendes via elektronisk søknadsskjema.

Opplysninger om søkerne kan bli offentliggjort selv om de har bedt om å ikke bli ført opp på søkerlisten jfr. Offentleglova §25. De det gjelder vil i så fall bli varslet før søkerliste settes opp.
Stillingskategori
Offentlig lege
Arbeidsgiver
Statsforvaltereren i Oslo og Viken
Kontaktpersoner
Navn: Sølvi Taraldsen (KHOT Oslo)
Tittel: seksjonssjef
Telefon: 22 00 37 14 / 958 13 460
Navn: Jenny-Marie Hjemgaard Wadosch
Tittel: Seksjonssjef
Telefon: 32 26 68 71
Navn: Marianne Skjerven-Martinsen
Tittel: Fylkeslege/avd.dir.
Telefon: 32 26 68 51 / 913 84 968
Arbeidssted
Oslo / Drammen
3044 DRAMMEN