Kort om arbeidsgiver
Beskrivelse av arbeidssted
Virksomhet helse består av team kommunale legetjenester, team legevakt, team koronatest senter og team samfunnshelse samt fem kommuneoverleger. Team kommunale legetjenester består av legetjenestene i helsehus, sykehjem, familiesentrene, fengselshelsetjenesten og LIS1 kandidatene. Det er til dette teamet vi søker ny kollega.
 
Kommunen har 6 store sykehjem med totalt 455 langtids plasser. 4.8 faste legestillinger er tilknyttet sykehjemmene. Helsehuset har 85 korttidsplasser inkludert kommunal akuttdøgnavdeling (KAD), palliative plasser ogrehabiliteringsplasser Det er 6.4 legehjemler som bemanner helsehuset.
 
Stilling / Arbeidsoppgaver
Vi søker en lege i vikariat tilknyttet Tingvoll sykehjem. Stillingen er på 100 % og oppstart er 01.05.2021. Vikariatet utløper 31.12.2022. Det kan bli mulighet for forlengelse.
 
Oppgavene omfatter utredning, behandling og oppfølging av pasienter, inkludert samarbeid med pårørende og annet, dyktig og engasjert helsepersonell. Det vil være varierte og interessante utfordringer i pasientarbeidet. I tillegg vil legene i samarbeid med teamleder, bidra til internundervisning og fagutviklingen av legetjenestene ved sykehjemmene. Legene er en del av et felles kollegium, veileder, støtter og dekker for hverandre. Muligheter for vakter på helg og høytid i kommunale akutte døgnplasser på helsehuset (KAD).
 
Det bemannes etter legeforeningens norm. Det kan bli noe rotasjon mellom sykehjem/helsehus og ulike poster, men i praksis er man knyttet til samme arbeidssted over lengre tid for å sikre god pasientbehandling og samhandling. Fagsystemet Gerica benyttes som elektronisk pasientjournal.
 
Krav til utdanning
Kompetanse og interesse for legearbeid i sykehjem er ønskelig. Annen relevant klinisk erfaring vil også vektlegges, som for eksempel allmennmedisinsk -og geriatrisk kompetanse. Stillingene krever norsk autorisasjon som lege og gjennomført LIS1 tjeneste. Det stilles krav til ny politiattest.
 
Personlig egenskaper
Vi ser etter dyktige klinikere som ønsker å bidra til fag- og kvalitetsutvikling av de kommunale legetjenestene og
kommunens helse og omsorgstjenester. Stillingene krever gode samarbeidsevner og en løsningsorientert tilnærming.
God muntlig og skriftlig framstillingsevne er nødvendig. Fleksibilitet, samarbeidsevner og personlig egnethet vil vektlegges.
 
Vi tilbyr
Lønn etter kommunal lønnsstige.
Gode pensjons- og forsikringsordninger.
Kompetanseheving/kurs.
Tilrettelegging ALIS.
Mulighet for overlegepermisjon etter gitte kriterier.
Hyggelig kollegium i et større legemiljø og lederstøtte.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Sarpsborg kommune
Team kommunale legetjenester
Kontaktpersoner
Navn: Kamaldeep Chudasama
Tittel: Kommuneoverlege/teamleder
Telefon: 476 98 972
E-post: kamaldeep.chudasama@sarpsborg.com
Navn: Karianne Jenseg Bergman
Tittel: Virksomhetsleder
Telefon: 404 48 054
E-post: karianne-jenseg.bergman@sarpsborg.com
Hjemmeside
Arbeidssted
Tingvoll sykehjem
Tuneveien 70
1712 GRÅLUM