Kort om arbeidsgiver
 
Verksemd legetenester og akutt helseberedskap held til på Ålesund lokalmedisinske senter på Åse.  I tillegg til tenestene vi har på bygget som legevakt, øyeblikkelig hjelp døgnplasser (ØHD) og overgrepsmottak, har vi også ansvar for offentlege legetenester samt allmennlegetenesta i Ålesund.

Stillinga som overlege i verksemda inneber at ein har fagansvar for legevakt, overgrepsmottak og ØHD. Ein vert ein del av eit team som arbeider for å oppretthalde og vidareutvikle tenestane i samhandling med omliggande helsetenester og kommunar. Stillinga ligg organisatorisk i verksemd legetenester, men ein vil også ha fast samhandling/ oppgåver knytt til kommuneoverlegeteamet i kommuna.

Stillinga inneber i utgangspunktet ikkje personalansvar eller deltaking i vaktordning.

Arbeidsoppgåver
 • Fagleg utvikling/ oppfølging i tenestene
 • Bakvaktsfunksjon på dagtid
 • Opplæring/ oppfølging av nye leger/ LIS ved Ålesund lokalmedisinske senter
 • Samhandling/ koordinering med andre tenester i forhold til fagutvikling/ drift
 • Avvikshandtering og kvalitetsarbeid
Kvalifikasjonar
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Spesialist i klinisk fag
 • Gode norskkunnskapar både skriftleg og munnleg
 • Gode datakunnskapar
 • Godt kjennskap til kommunehelsetenesta
 • God på tverrfagleg samarbeid mellom profesjonar og mellom ulike behandlingsnivå
 • Høg fagleg interesse - i dette ligg også utdanningsnivå og utdanningsretning
Personlege eigenskapar
 • Personleg egna for stillinga vil bli lagt stor vekt på
 • Interesse for å vere med vidare i ein spanande utvikling av tenestene i kommuna
 • Interesse for kvalitets- og utviklingsarbeid med fokus på pasientsikkerheit
 • Evne til å jobbe i team
 • Evne til fleksibilitet
 • Godt humør og positiv fremtoning
 • God arbeidskapasitet
Vi tilbyr
 • Eit godt arbeidsmiljø med høg fagkompetanse og trivelige arbeidskollegaer
 • Spanande, varierende og utfordrende arbeidsoppgåver
 • Gode forsikrings- og pensjonsordninga
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Ålesund kommune
Kontaktperson
Navn: Henning Pilskog
Tittel: Konstituert verksemdsleiar
Telefon: 414 28 558
Søknad
Søknad merkes: Webcruiter-ID:4351294342
Arbeidssted
Ålesund lokalmedisinske senter
Åsesvingen 16
6017 ÅLESUND