Kort om arbeidsgiver
Vil du prøve en spennende jobb i allmennpraksis?
Nyopprettet fastlegehjemmel (nulliste) med gunstige betingelser sentralt i Bergen.
 
Hjemmelen er lokalisert i Oasen legesenter DA, som er et veletablert legesenter med 5 hjemler som nå utvides med en nulliste. Praksisen har vært i drift siden 1995 med stabil pasientpopulasjon og erfarne leger og helsesekretærer. Lokalene er i sin helhet oppusset og modernisert i 2020.
 
Vår nye kollega vil starte sin praksis uten større investeringer. Det er også et rekrutteringstilskudd tilknyttet denne hjemmelen, og nullisten vil bli tilført en del pasienter fra første dag. Det vil også være mulig å vikariere 1-2 dager per uke for andre leger i gruppepraksisen. 
 
Beliggenhet: i Oasen bydelsenter i Fyllingsdalen bydel (29 500 innbyggere), ca. 6 km fra sentrum og ved endestasjonen for bybanen til Fyllingsdalen (ferdig i 2022/23); da kommer også sykkeltunnel til sentrum). Apotek og fysioterapeuter i bydelssenteret. Avtale om parkering i bydelssenteret.  
 
Om legesenteret: Legesenteret har nå 6 leger (en av de 5 hjemlene har deleliste) og 5 helsesekretærer (3,5 stillinger). Vi har personalmøter og faste faglige møter flere ganger årlig og et trivelig miljø.  Vi er tilknyttet Norsk Helsenett og bruker Infodoc Plenario journalsystem med integrert 24 t BT-registrering, EKG og spirometri. Laboratorium med prøvetaking og analyserepertoar basert på småinstrumenter, samt henteordning til laboratoriene på Haukeland universitetssjukehus. Kirurgirom for sutur av enkle sår, fjerning av føflekker etc. Vi bruker helsenorge.no i e-kommunikasjonen med pasientene og har IP-telefoni og nettside. Legesenteret har betalingsterminal og informasjonsskjermer (Hvilepuls) på venterommet. Det faglige og økonomiske fellesskapet i DA’et er regulert i en internavtale/selskapsavtale.
  
Vi gleder oss til å få kontakt med deg som er interessert i å utvikle legesenteret sammen med gode kolleger.

www.oasenlegesenter.no gir informasjon om leger og medarbeidere og en del rutiner i praksisen.

Arbeidsoppgaver
Generelle allmennmedisinske oppgaver.
Den som tildeles hjemmelen må ta del i legevakt og allmennmedisinsk legearbeid inntil 7,5 timer/uke. Offentlig allmennmedisinsk legearbeid kan ved ønske utsettes i en oppstartfase.

Kvalifikasjoner
  • Norsk autorisasjon som lege
  • Gjennomført turnustjeneste/ LIS 1
  • Spesialist i allmennmedisin eller under spesialisering
  • Det stilles krav om politiattest i tråd med bestemmelser i helsepersonelloven
Personlige egenskaper
  • Det blir lagt vesentlig vekt på gode samarbeidsevner og personlig egnethet.
Vi tilbyr
Hvorfor arbeide som næringsdrivende fastlege i Bergen kommune?

Som næringsdrivende fastlege har du stor fleksibilitet i din arbeidshverdag. Du har også i større grad enn som fastlønnet fastlege mulighet til å være med på å utforme legekontoret ditt slik du ønsker det. Legekontorene i Bergen kommune er i all hovedsak organisert slik at fastlegene ved legekontoret driver legekontorbedriften sammen, og har felles ansatt hjelpepersonell.

Noen opplever det utrygt å kjøpe seg inn i en legebedrift med forpliktelsene det medfører. For å imøtekomme dette tilbyr Bergen kommune en utkjøpsgaranti. Dette innebærer at dersom du innenfor de tre første årene ønsker å si opp fastlegeavtalen, tilbyr kommunen seg å kjøpe deg ut av kontorbedriften med inntil 95% begrenset oppad til 800.000 dersom det ikke er kommet på plass avtale med ny fastlege ved ordinær utlysning innenfor oppsigelsestiden på 6 måneder. 

I Bergen kommune ønsker vi å strekke oss langt i å ivareta deg som ny hjemmelsinnehaver, enten du er i oppstart av spesialisering som allmennlege, eller ferdig spesialist.
Dersom du begynner eller fortsetter med spesialisering i allmennmedisin (ALIS), har kommunen, som utdanningsinstitusjon, et ansvar for å tilrettelegge for ditt spesialiseringsløp. I Bergen kommune vil vi sørge for at du før oppstart får tildelt en veileder, og at vi sammen utarbeider og følger opp din utdanningsplan. Veiledning og supervisjon skal i størst mulig grad skje på legekontoret.

For næringsdrivende ALIS tilbyr vi også ALIS-avtale med kommunen. Dette innebærer utgiftsdekning på inntil kr 300.000 årlig i spesialiseringsløpet til bl.a. praksiskompensasjon ved fravær til kurs, ekstra veiledning og supervisjon, og andre utgifter knyttet til din spesialisering. 

Dersom du starter i en 0-hjemmel gis det  listegaranti for basistilskudd på opptil 500 pasienter i inntil 2 år etter oppstart for å sikre økonomisk forutsigbarhet i en oppbyggingsfase.
Bergen kommune har som mål at du som selvstendig næringsdrivende fastlege skal ha gode arbeidsvilkår både faglig, kollegialt og økonomisk.

Vi ønsker deg velkommen som søker til en spennende og utfordrende arbeidshverdag som fastlege i vår kommune.
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Bergen kommune
Kontaktpersoner
Navn: Geir Thue
Tittel: Fastlege/daglig leder
Telefon: 97416381
Navn: Lene Hestetræet
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 55567891
Arbeidssted
Folke Bernadottes vei 52
5147 FYLLINGSDALEN
Mer om arbeidsgiver

I Bergen, Norges nest største by, ligger husene tett i tett oppover de syv fjell rundt sentrum. Oppl...

Besøk arbeidsgivers profilside
teaser image