Kort om arbeidsgiver

Vi har ledig 2 faste OL-stillinger som spesialist i kardiologi, kardiologisk avdeling, mottaksklinikken

Den ene stilling er øremerket kardiolog med kompetanse innen intervensjonskardiologi/PCI, med tjenestetid på denne seksjonen. Akademisk kompetanse blir vektlagt.

Oppstart etter avtale.

Avdelingen har ansvar for behandling av hjertesykdommer som lokalsykehus for Sør-Rogaland og sekundæransvar for koronarutredning og PCI for hele fylket.

Avdelingen dekker behovet for primær PCI for dette området, deler av Hordaland og Agder som grenser til Rogaland (ca. 450 000). De som ansettes må påregne å delta i gjeldene overlege vaktordning i kardiologi. Tjeneste ved satelittpoliklinikk eller hos samhandlingspartnere kan tilpliktes stillingene.

Attester, vitnemål og eventuell annen relevant dokumentasjon må vedlegges søknaden. 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeidsoppgaver i disse stillingene kan inkludere:
 • Postarbeid ved kardiologiske poster, inkludert medisinsk intensiv overvåkning, tilsyn av kardiologiske pasienter ved andre enheter på sjukehuset, tjeneste ved kardiologisk poliklinikk ved sjukehuset og ved satelittpoliklinikker
 • Sjukehuset har universitetsfunksjon, der undervisning av medisinstudenter er del av tjenesten i avdelingen
 • Deltakelse i vaktarbeid (p.t. 6-delt PCI vakt, alternativ 12-delt klinisk)

Kvalifikasjoner

 • Søkere må være godkjent spesialist i kardiologi i Norge, eller nær ferdig spesialist i kardiologi.
 • Norsk autorisasjon
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravide kravet om bestått norsktest på B2-nivå. 

Personlige egenskaper

 • Vi ønsker overleger som er engasjert i arbeidet
 • Kan arbeide selvstendig
 • Er samarbeidsvillig og serviceinnstilt
 • Trives i et aktivt og travelt miljø 

Vi tilbyr

 • En interessant og trivelig arbeidsplass med høyt faglig nivå og store utfordringer
 • Det er rom for faglig og personlig utvikling
 • Sjukehuset prioriterer forskning og det er stor forskningsaktivitet i avdelingen
 • Medarbeidere oppfordres til å delta i dette
 • Lønn i samsvar med gjeldende overenskomst
 • God pensjons- og forsikringsordning 
 • Gode velferdsordninger som bl.a. turgruppe og bedriftsidrettslag 
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Helse Stavanger HF
Kontaktperson
Navn: Tor Melberg
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 952 77 530
Arbeidssted
Mottaksklinikken / kardiologisk avdeling, Helse Stavanger HF
Gerd-Ragna Bloch Thorsens gate 8
4019 Stavanger