Fastlegehjemmel med 8.2 avtale/ 1 års vikariat

Ledig fastlegehjemmel ved Holbergsgate legesenter fra 01.08.21
Listestørrelse: 750 pasienter.
Holbergsgate legesenter er et veldrevent fastlegekontor der det jobber 5 leger i selvstendig næringsdrift. Legesenteret ligger i sentrum og holder til i moderne lokaler. De benytter infodoc journalsystem.
 
Søker må ha fullført LIS1-tjeneste. Dersom søker ikke er spesialist er det ønskelig at vedkommende begynner med spesialisering i allmennmedisin (ALIS). Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene.
 
8.2-avtale etter ASA 4310 med et ekstra kommunalt driftstilskudd i tillegg til ordinært basistilskudd. Det er mulig å starte opp med et 1 års vikariat i stillingen, det vil da tilbys de samme økonomiske betingelser.
 
ALIS-vilkår for næringsdrivende. Leger under spesialisering gis økonomisk kompensasjon ved fravær relatert til kurs og veiledning.
 
Søker må ha norsk autorisasjon. Gode norskkunnskaper både muntlig og skriftlig er en forutsetning.
Det vil legges vekt på faglige kvalifikasjoner/erfaring, samarbeidsevne, personlig egnethet og gode kommunikative ferdigheter.
 
Det er pålagt deltagelse i legevakt som utgjør ca. 3 vakter per måned.
Kommunale oppgaver i tråd med gjeldende avtaler.
 
Søknaden sendes elektronisk via linken:
https://vismaenterprise.sk-asp.net/sk_recruitment/jobid/2944


Andre opplysninger
Politiattest ikke eldre enn 3 måneder må fremlegges før tiltredelse.
 
Vitnemål og attester skal IKKE legges ved denne søknaden, men medbringes ved eventuelt intervju.
HPR nr.: Helsepersonell må oppgi HPR nr. i CV'en under fanen "Autorisasjoner".
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktpersoner
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
Navn: Terese Sanne Semb
Tittel: Fastlege
Telefon: 91777441
E-post: teresesanne@gmail.com
Arbeidssted
Holbergsgate legesenter
Holbergsgate 6
3717 SKIEN