Kort om arbeidsgiver

Laboratoriemedisinsk klinikk er organisert i seks avdelinger fordelt på ulike medisinske spesialiteter innen laboratoriemedisin. Klinikken analyserer i hovedsak prøver fra hele regionen Helse Midt-Norge, men i tillegg utføres også spesielle analyser fra andre helseregioner.
 
Avdeling for medisinsk biokjemi utfører årlig ca. 4,6 millioner analyser, om lag halvparten for rekvirenter utenfor sykehuset. St. Olavs hospital har en målsetting om fremragende behandling og repertoaret ved AMB er derfor omfattende. Se vår Brukerhåndbok på www.stolav.no/lab. Avdelingen har som målsetting å ha betydelig forskningsaktivitet på høyt internasjonalt nivå i egen regi, og også bidra i forskningsprosjekter i samarbeid med NTNU og øvrige avdelinger ved St. Olavs hospital. Avdelingen er organisert i ulike seksjoner hvorav en er Seksjon medisin, som består av 6 overlegestillinger,2 LIS-stillinger og 2 akademikerstillinger. I stillingen som overlege gis god anledning til faglig fordypning og deltakelse i avdelingens forsknings- og utviklingsprosjekter. Ved avdelingen er det etablert vaktordning med hjemmevakt for overlegene. Stillingen som utlyses er et vikariat med snarlig tiltredelse etter avtale og med varighet til 31.12.2021 

Arbeidsoppgaver

 • Arbeide etter laboratoriets kvalitetssystem og bidra til forbedring av dette
 • Arbeide for å optimalisere tjenestetilbudet ut fra medisinske, kvalitets- og kostnadsmessige aspekter
 • Gi råd og veiledning til rekvirenter om rett bruk av laboratoriemedisinske tjenester, dels via direkte kontakt dels via utsendelse av generell informasjon
 • Utføre medisinskrelaterte laboratorieoppgaver (der dette er relevant)
 • Vurdere og besvare prøver eller kommentere prøvesvar, og veilede rekvirenter i tolkning av resultater
 • Delta i prosjekt- og utredningsarbeid innen fagområdet
 • Delta i vurdering av henvendelser om forskningssamarbeid
 • Delta i og ta initiativ til relevante forskningsprosjekter
 • Bidra med forelesninger i internundervisningsprogrammet (avdeling, klinikk, sykehus)
 • Delta i planlegging og gjennomføring av nasjonale og internasjonale kurs innen fagområdet
 • Delta i avdelingens etablerte vaktordning.

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som spesialist i medisinsk biokjemi
 • Behersker norsk språk, skriftlig og muntlig
 • Har evne til å arbeide selvstendig
 • Har evne til og interesse for omstilling og videreutvikling
 • Forskningserfaring og relevant PhD utdanning vektlegges

Personlige egenskaper

 • Har gode kommunikasjonsevner
 • Er initiativrik og liker faglige utfordringer'
 • Er handlingsorientert og løsningsorientert
 • Bidrar til et godt samarbeid og arbeidsmiljø.
 • Bidrar til et godt samarbeid med sykehusets kliniske avdelinger, forskningsgrupper og rekvirenter
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team 

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver 
 • Trivelig arbeidsmiljø 
 • Lønn iht. gjeldende overenskomst 
 • Gode pensjons, bank og forsikringsordninger
 • En arbeidsplass som er en inkluderende (IA) bedrift

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
St. Olavs Hospital HF
Kontaktperson
Navn: Solveig Winther
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: +47 412 92 605
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Laboratoriemedisinsk klinikk Avdeling for medisinsk biokjemi
Harald Hardrådes gate 14
7030 Trondheim
Søk på stillingen