• Listelengde: 1500
  • Journal system: CGM
  • Krav til søker: Søker må ha fullført LIS1/Turnus
Vikariat i fastlegepraksis fra 1/5-2021. Nåværende vikar slutter grunnet sykehustjeneste. Hjemmel vil bli utlyst og vikar er velkommen til å søke. Senteret er en 6-legepraksis, vi er i dag 3 kvinner og 3 menn. Nåværende hjemmelshaver har vært i samme praksis i 40 år.
Godt utstyrt senter med EKG, spirometri, 24-timers BT, fullt utstyrt laboratorium og skadestue/operasjonsstue. Det er meget stabilt og kunnskapsrikt personale.
Meget gode inntektsmuligheter.
Vikariatets lengde avhenger av når hjemmel overdras, men blir minimum 3 måneder.
Hjemmelshaver: Hans Kristian Sveaas
Tlf: 99435942
E-post: hksveaas@online.no
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Hans Kristian Sveaas
Telefon: 99435942
E-post: hksveaas@online.no
Arbeidssted
Nedre Eiker Legesentee
Nedre Tverrgate 3
3050 MJØNDALEN