Kort om arbeidsgiver
Trondheim kommune har i dag 13 leger som arbeider i 50 - 100 prosent stillinger ved helsestasjoner og i skolehelsetjenesten.

Ved Enhet for legetjenester og smittevernarbeid har vi fra april 2021 ledig to faste 100 prosent stillinger for lege i helsestasjon- og skolehelsetjenesten.

Vi ser etter deg som har evnen til å skape tillit og som ønsker å jobbe forebyggende med og for barn og ungdom. 

HPR-nummer og minimum tre referansepersoner oppgis i søknaden.

Arbeidsoppgaver
Helsestasjon:
 • Være kjent med vedtatt helsestasjonsprogram og gjennomføre helseundersøkelser etter fastsatte statlige veiledere og retningslinjer.
 • Ha et forebyggende fokus.
 • Skal gjennom undersøkelsen fremme barnets helse og medvirke til å identifisere barn i risiko eller som det er bekymring for.
 • Samarbeide med fastleger og BUP St.Olav i følge samarbeidsrutiner.
 • Være medisinsk-faglig drøftingspartner og rådgiver for øvrig personell ved helsestasjon og skolehelsetjenesten.
 • Bidra overfor ledelsen av helsestasjonen i forhold til planlegging og evaluering av driften av helsestasjonen, inkludert vurdering av avvik.
 • Bidra i rutineutviklingsarbeid.
Skolehelsetjeneste:
 • Skal gjennomføre skolestartundersøkelsen i samsvar med gjeldende retningslinjer og etter de føringer som er bestemt av arbeidsgiver og arbeidsleder i Trondheim kommune. 
 • Skal  bidra til å gi medisinske råd og informasjon til lærere, foreldregruppen, skoleledelse, helsesykepleiere og andre samarbeidspartnere i Barne- og familietjenesten (BFT) på den skolen/de skolene som han/hun har som tjenestested.
 • Skal bidra i det tverrfaglige teamet i skolehelsetjenesten i samarbeid med helsesykepleier, fysioterapeut, ergoterapeut  og evt øvrige ansatte i BFT. Han /hun bør delta i årlige samarbeidsmøter med skolen jfr. Samarbeidsavtalen med skolen
 • Delta på månedlige møter med lege kolleger.
Kvalifikasjoner
 • Norsk autorisasjon som lege
 • Ønskelig med norsk turnustjeneste / LIS1, allmennlege spesialist eller annen relevant lege spesialitet. Pre LIS1 kan også bli vurdert, men da kun i 1 års vikariat. 
 • God kjennskap til og erfaring fra norsk helsevesen.
 • Kjennskap til og erfaring fra kommunehelsetjenesten i Norge og gjerne fra Trondheim.
 • Gode IT-kunnskaper - ha evne til å lære nye journalsystem raskt.
Personlige egenskaper
 • Interesse for kjernefag, amming, motorikk, samspill og barns utvikling.
 • Interesse for forebyggende og helsefremmende arbeid for barn fra 0 -18 år.
 • Samarbeider godt i team men også alene
 • Gode kommunikasjonsevner.
 • Gode evner til dokumentasjon / journalføring.
 • Flytende norsk / skandinavisk muntlig og skriftlig.
 • Gode samarbeidsevner. Arbeider godt både selvstendig og i team.
 • Evne til å se sin rolle som en del av et større helsevesen.
 • Personlig egnethet og referanser vil bli vektlagt.
Vi tilbyr
 • Et godt medisinsk fagmiljø med faste fagmøter/internundervisning i regi av legespesialister innen allmennmedisin og pediatri.
 • Mulighet for kurs/kompetanseheving.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.
 • Veiledning av faglig koordinerende leger i skolehelsetjensten og helsestasjon.
 • Skolelegemøter som er godkjent smågruppe som er tellelig for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
 • Kommunen vil legge til rette for spesialiseringsløp i allmennmedisin.
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Trondheim kommune
Kontaktpersoner
Navn: Jarl Kristian Røbech
Tittel: Avdelingsleder
Telefon: 95209113
Navn: Camilla Langseth Derås
Tittel: Koordinator for leger i helsestasjon og skolehelsetjensten
Telefon: 48053248
Arbeidssted
Prinsens gate 1A,
7013 TRONDHEIM