Vi søker etter engasjert overlege i 1 års vikariat, med mulighet for fast stilling, ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker.

Vi har nå ledig vikariat i overlegestilling. Det er ønskelig med god generell og akuttkompetanse innen pediatri. Vi søker en barnelege med spesialkompetanse innen gastroenterologi, endokrinologi eller nevrologi, men andre fagkompetanser vil også bli vurdert. Forskningskompetanse vil bli vektlagt.

Det vil kunne bli muligheter for fast ansettelse.

Ønsket oppstart så raskt som mulig, men senest 01.06.21

Vi har en stor barne- og ungdomspopulasjon med egne fagansvarlige overleger innen alle de barnemedisinske fagområdene, inkludert ungdom og barneovervåkning.
Vi tilbyr et fagmiljø der klinikk og forskning skal kunne kombineres i samarbeid med vår egen forskningsavdeling.

Barne- og ungdomsklinikken (BUK)  består av 8 avdelinger: Avdeling nyfødtintensiv (kategori 3b-nyfødtavdeling ned til gestasjonsalder 26 uker), Avdeling barn og ungdom med barneovervåkning, Avdeling forskning og utvikling, Avdeling barnehabilitering, Avdeling barn og unges psykiske helse, Poliklinikk barn og ungdom, Avdeling stab og kontortjenester og Avdeling leger. Det kan være mulighet for arbeid ved avdeling Kongsvinger, etter nærmere avtale.

BUK har 13-delt primærvakt- og 12-delt sekundærvaktsjikt, men jobber for 14-delt, som har tilstedevakt. I tillegg har vi eget nyfødtvaktsjikt. Det må påberegnes deltagelse i vakt.

Alle søkere må søke elektronisk. Søknadsblankett for legestilling i WebCruiter skal benyttes. Tjeneste som ikke er dokumentert vil ikke bli tatt med i vurderingen.

 

Arbeidsoppgaver

 • Stillingen innebærer ulike arbeidsoppgaver som kan inkludere postarbeid, barselvisitt, vaktarbeid og poliklinikk.
 • Deltagelse i fagutvikling inkludert prosedyrearbeid
 • Det kan være aktuelt å ha ansvaret for vurdering og prioritering av henvisninger
 • Nødvendig opplæring og opplegg for innfasing vil bli vurdert som en del av tilsettingsprosessen

Kvalifikasjoner

 • Søker må være spesialist i barnesykdommer fortrinnsvis med interesse for subspesialitet i nevrologi og barnehabilitering.
 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og beherske et skandinavisk språk muntlig og skriftlig
 • Vitenskapelige kvalifikasjoner (PhD) er ønskelig,
 • Etter lov av 1. april 2007 skal helse- og sosialpersonell som skal yte tjenester til barn eller personer med utviklingshemming fremlegge politiattest i forbindelse med tilsetting

Personlige egenskaper

 • Personlig egnethet vektlegges
 • Evne til å jobbe strukturert, er fleksibel og innsatsvillig
 • Gode kommunikasjonsferdigheter
 • Gode evner til både tverrfaglig og selvstendig arbeid
 • Interesse for utvikling av fag, pasientsikkerhet og organisering av helsetilbudet
 • Være en lagspiller og bidra til et godt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • Vi tilbyr arbeid i en av Norges største barne- og ungdomsklinikker
 • Mulighet for å påvirke faglig retning i en dynamisk avdeling
 • Vi er en stor og entusiastisk legegruppe med et godt sosialt miljø
 • Vi har et sterkt fag- og forskningsmiljø med muligheter for egen forskning 
 • Den som ansettes vil oppleve spennende og utviklende arbeidsoppgaver med en variert pasientpopulasjon
 • Muligheter for hjelp med bolig og barnehageplass

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet

Språk

 • Norsk
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Anett Mykleby
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 67 96 45 16
E-post: Anett.Mykleby@ahus.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling leger
Sykehusveien 25
1474 Nordbyhagen