Kort om arbeidsgiver

Ringerike DPS er et meget veldrevet DPS og vi får gode tilbakemeldinger fra våre samarbeidspartnere, og pasienter. Vi har nå ledig 2 vikariater på minimum 12 måneder for lege i spesialisering. Den ene stillingen er knyttet til voksenpsykiatrisk poliklinikk og den andre til vår seksjon for døgnbehandling.

Poliklinikken består av 30 fagårsverk organisert i 4 team, hvor hvert av teamene har ulik faglig tilnærming. Alle team har god spesialistdekning med både overlege og psykologspesialist. I tillegg ledes poliklinikken av seksjonsleder som er overlege og det er 3 kontorfaglige ressurser i 100 % stilling.

Døgnseksjonen er lokalisert i Hole kommune og ligger ca. 14 km fra Ringerike sykehus i retning Oslo. Seksjonen har 14 senger organisert i en felles post som ivaretar både akutte og elektive problemstillinger. Seksjonen har også 1 brukerstyrt seng. I tillegg til god syke-/vernepleiefaglig bemanning for innlagte pasienter har vi i vår døgnseksjon et tverrfaglig behandlingsteam bestående av 1 psykiater, 2 LIS leger, 1 psykologspesialist, 1 psykolog og 1 fysioterapeut.

Avdelingen som helhet er lokalisert på 3 steder og i tillegg til poliklinikken på Ringerike og Seksjon døgnbehandling med FACT på Røyse, har vi en egen Seksjon for poliklinisk behandling med FACT på Ål. Avdelingen preges av godt samarbeid på tvers av seksjonene og vi samarbeider godt med Blakstad Psykiatrisk Sykehus som har ansvaret for de spesialiserte sykehustjenestene for befolkningen.

Vikariatet på døgnavdelingen løper fra 1. april 2021 til 31. mars 2022. Vikariatet i poliklinikken løper fra 1. mai 2021 til 30. april 2022. Vi er fleksible i forhold til oppstartsdato og det kan åpne seg muligheter for videre engasjement i avdelingen eller i andre avdelinger i klinikken. 

Arbeidsoppgaver

 • Utredning, diagnostisering og behandling av pasienter med et bredt spekter av psykiatriske lidelser
 • Akuttvurderinger og liasontjeneste
 • Deltakelse i avdelingens vaktordninger ved behov
 • Intern og ekstern undervisning og veiledning

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Fortrinnsvis gjennomført LIS 1 eller gammel turnustjeneste, men kandidater uten denne tjenesten kan vurderes
 • Må beherske norsk eller annet skandinavisk språk meget godt, både muntlig og skriftlig
 • Førerkort kl. B

Personlige egenskaper

 • Erfaring og/eller interesse for akuttvurderinger
 • Erfaring og/eller interesse for gruppebasert behandling
 • Interesse for tverrfaglig behandling og evne til teamarbeid
 • Gode samarbeidsevner, fleksibilitet og personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Gode arbeidsforhold i et godt kollegium
 • Er aktivt kompetanseutviklingsmiljø
 • Tilrettelegging for faglig og personlig utvikling
 • Utvidet arbeidstid og tjenesteplan etter avtale
 • Lønn og tjenesteplan, samt ansettelse iht. gjeldende overenskomst, lover, regler og retningslinjer
Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Vestre Viken HF
Kontaktpersoner
Navn: Hanne van den Weghe
Tittel: Seksjonsleder poliklinikk
Telefon: 95808992
E-post: hweg@vestreviken.no
Navn: Hanna Sofie Eide
Tittel: Seksjonsleder døgn
Telefon: 41102428
E-post: haseid@vestreviken.no
Navn: Christian Hølland Eikeland
Tittel: Overlege
Telefon: 97154231
E-post: chreik@vestreviken.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Ringerike DPS, Vestre Viken HF
Arnold Dybsjords vei 1
3511 Hønefoss