Kort om arbeidsgiver

Kirurgisk avdeling ved Klinikk somatikk Flekkefjord har ledig overlegestilling innen ortopedi. Vi søker deg som vil kombinere en faglig utfordrende og spennende jobb med et familievennlig sørlandsliv hvor både kultur- og friluftsopplevelser finnes i umiddelbar nærhet.

Sørlandet sykehus HF (SSHF) er organisert i 6 klinikker, hvorav 3 somatiske stedlige klinikker i Flekkefjord, Arendal og Kristiansand, samt 3 tverrgående klinikker (Medisinsk service klinikk, Prehospitale tjenester og Klinikk for psykisk helse, rus og avhengighetsbehandling).

Klinikk somatikk Flekkefjord er organisert i avdeling for kirurgiske fag (Gynekologi / Obstetrikk, Ortopedi, Kirurgi, Anestesi, Operasjon, Intensiv og Kirurgisk poliklinikk) og avdeling for medisinske fag (Medisinsk avdeling, Akuttmottak, Medisinsk Poliklinikk).

Flekkefjord sykehus er et akuttsykehus med traumefunksjon. Vi har for tiden ledig en 100% stilling for ortopedspesialist. Tiltredelse snarest eller etter avtale.

Kirurgisk avdeling med tilhørende fagområde ortopedi er i en spennende strategisk utvikling der samarbeidet med andre sykehus og helseforetak er spesielt viktig å få til. Vi ønsker å utvikle og utvide det faglige nettverket innen både akuttkirurgi og elektiv drift. Dette inkluderer også at vi vil legge til rette for kompetanseutvikling og samarbeid med andre sykehus både innad og utenfor egen region. Klinikken ønsker også å bidra som aktør innen kompetanseutvikling i en global helse kontekst, og kan tilrettelegge for dette hvis ønskelig.
Klinikk Somatikk Flekkefjord søker medarbeidere som ønsker å aktivt bidra til videre utvikling av sykehuset.

Vi ber alle søkere vedlegge dokumentasjon på utdanning, attester på arbeidserfaring og eventuelle spesialistgodkjenninger. Dette for å dokumentere kvalifikasjoner som fremkommer i CV og til fastsettelse av lønn.

Sørlandet sykehus ønsker at våre ansatte skal gjenspeile befolkningens mangfold og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett kjønn, alder, funksjonshemming, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Det samme gjelder dersom du har hatt opphold i arbeidslivet.  

Arbeidsoppgaver

 • Poliklinikk, operasjon og sengepost
 • Planlegge og utføre pasientrettet arbeid av forebyggende/behandlende, rehabiliterende og lindrende art.
 • Sikre kvalitet og kontinuitet i virksomheten gjennom rapportering og dokumentasjon i henhold til avdelingens rutiner og gjeldende regelverk.
 • Selvstendig ansvar og myndighet for å ivareta hele overlege / spesialistfunksjonen. Dette innebærer blant annet observasjon, vurdering, prioritering, iverksettelse og evaluering av nødvendige medisinske tiltak.
 • Undervisning og veiledningsansvar i forhold til pasient, pårørende, kollegaer, turnusleger, studenter, hospitanter og øvrig medisinsk personell i avdeling for kirurgiske fag. Plikt til å holde seg faglig oppdatert innenfor enhetens fagområde, arbeidsprosedyrer og utstyr.
 •  Motivasjon av andre medarbeidere, skape engasjement. Ivareta og sikre god kommunikasjon i avdelingen. Bidra til respektfull adferd i forhold til pasient og mellom ansatte. Bidra i konstruktiv dialog i avdelingen med henblikk på utvikling av fag, pasientbehandling og pasientsikkerhet.  
 • Delta i traumeteam.
 • Vakt (tilstedevakt og hjemmevakt) etter avtale

Kvalifikasjoner

 • Norsk legeautorisasjon
 • Spesialist i ortopedi
 • Bred erfaring innen operativ ortopedi. Må dokumentere gjennomført ATLS kurs.
 • Traumekompetanse innen ortopedi (etter nasjonal traumeplan)
 • Må beherske norsk/skandinavisk skriftlig og muntlig.
 • Må kunne dokumentere erfaring og kunnskap med nødkirurgiske prosedyrer og teamtrening
 • Det er en fordel å kunne beherske DIPS og Metavision.
 • Det er en fordel med erfaring innen protesekirurgi hofte og/eller kne  

Personlige egenskaper

 • Faglig engasjement og fokus på god pasientbehandling
 • Ansvarsbevissthet
 • Fleksibilitet
 • Strukturert
 • Tilpasningsdyktig
 • Gode kommunikasjonsegeskaper
 • Evnen til å arbeide målrettet med arbeidsoppgaver
 • Må kunne bidra til et godt arbeidsmiljø
 • Gode samarbeidsevner og endringsvilje 

Vi tilbyr

 • Faglig og personlig utvikling
 • Utfordrende og variert arbeid
 • Lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig
 • Behjelpelig med integrering i miljøet i Flekkefjord
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Sørlandet sykehus HF
Kontaktpersoner
Navn: Elisabeth Urstad
Tittel: Avdelingssjef
Telefon: 900 72 893
Navn: Ønsker ikke kontakt m/annonseselgere
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling for Kirurgiske fag, Flekkefjord
Engvald Hansens vei 6
4400 FLEKKEFJORD