Kort om arbeidsgiver
Det ledig fastlegehjemmel som selvstendig næringsdrivende ved Sannan legesenter AS i Steinkjer kommune. Det kan åpnes for fastlønn, da som en fastlegestilling i Steinkjer kommune. Det må fremgå av søknaden hvilket alternativ søker ønsker. Hjemmelen er ledig fra den 18.07.2021.
 
Vi tilbyr
Hjemmelen drives ved Sannan legesenter. Legesenteret som åpnet i august 2015. Dette er en veldrevet, moderne og velutstyrt legepraksis med 4 andre hyggelige, dyktige legekollegaer, hvor 3 er spesialister i allmennmedisin. Legekontoret har også 4 erfarne og dyktige helsesekretærer. Senteret bruker journalsystemet CGM Allmenn, Melin Medical betalingsterminal og er tilknyttet Norsk helsenett.
 
Hjemlene har en listestørrelse på 970 pasienter og et listetak på 1000 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr. uke.

Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende allmenlegeutvalg samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende samarbeidsutvalg.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Stimuleringstilskudd ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn kr. 850 000,-.
  • Tilskudd på kr. 200 000,- til overtakelse av praksis.
  • Kommunen tilbyr også lønn i 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin eller for å beholde spesialiseringen.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
  • Ved fastlønn: årslønn 900 900,- - 1 009 000,-.
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisen rettes til Olav Mørkved Hellenes, mobil 99445389 / mail: olav_mh@hotmail.com. Spørsmål vedrørende overtakelsen rettes til Jan Oddvar Setten, mobil nr. 40476525 / mail: jan.setten@sannanlegesenter.no
 
Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside: https://3700683498.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4340473916?link_source_id=0
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 6. april 2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Sannan Legesenter
Kontaktpersoner
Navn: Olav Mørkved Hellenes
Tittel: Spørsmål vedrørende praksisen
Telefon: 99445389
E-post: olav_mh@hotmail.com
Navn: Jan Oddvar Setten
Tittel: Spørsmål vedrørende overtakelsen
Telefon: 40476525
E-post: jan.setten@sannanlegesenter.no
Navn: Karin Grøttum - enhetsleder
Tittel: Spørsmål vedrørende hjemmelen og tildelingen
Telefon: 928 39 575
E-post: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Steinkjersannan 5
7713 STEINKJER