Kort om arbeidsgiver


Sykehuset Levanger er lokalsykehus for 100 000 innbyggere. Avdeling for kreftbehandling er organisert i Kirurgisk klinikk og består av kreftpoliklinikk og palliativt team. Forskning er en viktig del av vår aktivitet.
 
Vi har fire overleger i onkologi, tre LIS, og en svært kompetent sykepleiestab.
 
Avdelingen driver utelukkende poliklinisk, vaktfri virksomhet. Vi jobber tett mot sengeposter og primærhelsetjeneste. For stråleterapi henvises pasienter til St. Olavs hospital. Det er et godt faglig samarbeid og felles undervisning med Kreftklinikken, St. Olavs hospital.
           
I 2019 utførte vi over 4500 konsultasjoner og 2000 kurbehandlinger. Sykehusets gynekologer, lungeleger og hematologer har ansvar for pasienter med respektive kreftdiagnoser. Palliativt team har sin virksomhet i form av egen poliklinikk, tilsyn på sengepostene og hjemmebesøk.
 
Avdelingen er godkjent utdanningssted for onkologi for spesialiseringsperiode på inntil 2,5 år.

Kvalifikasjoner

 • Søker må ha norsk autorisasjon som lege og fortrinnsvis har gjennomført LIS1 tjeneste
 • Relevant praksis vil bli vektlagt og må dokumenteres
 • Søker må beherske norsk skriftlig og muntlig 

Personlige egenskaper

 • Du har gode evner til samarbeid og selvstendig, målrettet jobbing
 • Du har faglig interesse og engasjement for spesialitet
 • Du er strukturert, ansvarsbevisst og fleksibel
 • Vi vil legge stor vekt på personlig egnethet 

Vi tilbyr

 • Et godt og oversiktlig arbeidsmiljø med engasjerte kolleger og et godt samarbeidsklima mellom alle yrkesgrupper
 • Du vil få en veileder i tråd med kravene til spesialistutdanning 
 • Lønns og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende overenskomst og arbeidsreglement
 • Medlemskap i pensjonsordning, 2 % pensjonstrekk
 • Gruppelivsforsikring og ulykkes-forsikring

 

 • Sykehuset kan være behjelpelig med å skaffe overgangsbolig

 

Det er en målsetting at arbeidsstyrken i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Det skal derfor arbeides for å oppnå best mulig alders- og kjønnsbalanse i arbeidsstokken og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Nord-Trøndelag HF
Kontaktperson
Navn: Ganna Surzhykova Westvik
Tittel: Avdelingsleder/avdelingsoverlege
Telefon: 74098385
E-post: gannasurzhykova.westvik@hnt.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Hjemmeside
Arbeidssted
Sykehuset Levanger
Kirkegata 2
7600 LEVANGER