Kort om arbeidsgiver
For overvintringsteamet 2021-2022 søker vi lege!

Eventyrlig, men lunefull. Spisse fjell og isdekket landskap så langt øye kan se. Isolert, utilgjengelig, men fengslende vakkert. Majestetiske Antarktis som mange drømmer om, men som få får oppleve. Hvert år kommer muligheten for vårt neste overvintringsteam. Det vil bestå av seks nøye utvalgte personer som det neste året gis ansvar for driften av Troll forskningsstasjon i Dronning Maud Land. Det er Antarktisseksjonen i vår operasjons- og logistikkavdeling som har ansvaret for å helårsdriften av stasjonen og flyplassen «Troll Airfield».
Er du den neste?

Arbeidsoppgaver
Som Trollstasjonens lege vil du ha ansvar for å ivareta den fysiske og psykiske helsen til stasjonsbesetningen. Du vil også være ansvarlig for medisinsk behandling av sykdom og skader under oppholdet.
Selv om du har ditt spesifikke ansvarsområde er det samarbeid som får stasjonen til å gå rundt. Du vil lære ting du ikke visste du kunne – det ene øyeblikket jobber du med faget ditt, i det neste er du sjåfør eller hjelper til på kjøkkenet. En viktig del av jobben din på Troll er drift av flyplassen, samt være en del av brannvernet. Overvintringsteamet har også ansvar for gjennomføring værobservasjoner for Meteorologisk institutt flere ganger daglig.

Overvintringsperioden på Troll er ca. 13 måneder. Du vil i tillegg måtte gjennomføre pålagt kursaktivitet og opplæring fra og med ultimo august til avreise fra Norge. Avreise blir primo november 2021, med retur i november/desember 2022.

Kvalifikasjoner
Stillingen krever at du har medisinsk embetseksamen og bred klinisk erfaring, gjerne fra allmennpraksis, men også fra andre relevante spesialistområder. I tillegg ønsker vi oss en lege med kompetanse og erfaring fra psykiatri, akuttmedisin og kirurgi. Du må enten allerede ha eller være villig til å skaffe deg nødvendig kompetanse i praktisk akutt tannhelse. Kompetanseheving innen tannhelse kan vi bistå med å tilrettelegge for.

Dokumenterte ferdigheter innen flere av de andre utlyste fagområdene er en fordel. Hvis du har kvalifikasjoner innenfor områdene værobservasjon, bre/alpint, førstehjelp, røykdykker- og brannvernkurs, IKT, tele-/ radiokommunikasjon, sertifikat for lastebilkran (G8) og maskinførerbevis (M2, M4, M20), er det en fordel, men ingen betingelse for ansettelse.

Vi kan love tøffe, utfordrende og krevende arbeidsforhold, så med en god dose allsidighet og kreativitet finner du gode løsninger sammen med kollegaene dine på stasjonen. I utvelgelsen av overvintringsteam legger vi alltid stor vekt på personlige egenskaper og vi vil nøye vurdere din egnethet for overvintring. Vurderingen skjer på bakgrunn av mange års erfaring – i år sender vi ned vårt 17. overvintringsteam.

Ofte henger velfungerende kommunikasjon og samarbeid sammen. Du må derfor beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, både skriftlig og muntlig. Gode skriftlige og muntlige engelskkunnskaper er en fordel.
Arbeidsspråket vårt er norsk.

Spesielle og tøffe arbeidsforhold krever god fysisk og psykisk helse. Hvis du blir utvalgt til intervju, vil du i forkant bli bedt om å fylle ut en egenerklæring om helse. Kommer du videre i prosessen vil du også måtte sende inn en omfattende helseattest. En forutsetning for gyldig arbeidsavtale er at du har levert og fått godkjent fullstendige helseattester iht. Norsk Polarinstitutts retningslinjer, samt gjennomført felt- og flyplasskurs.

Dette kan vi tilby
  • En unik mulighet!
  • Interessante og utfordrende arbeidsoppgaver i et uvanlig miljø
  • Lønn etter statens regulativ i kode 0792 bedriftsoverlege med en fast grunnlønn på kr 700.000,00 per år
  • Godtgjørelse iht lokal særavtale. For tiden er godtgjørelsen totalt på ca. kr. 22.000,00 per måned i vintersesong og egne satser gjelder for sommersesong (ca. 4 måneder av perioden). Arbeidstiden i sommersesongen er 12 timer per døgn.
  • Antarktisskatt, p.t. 16,2%
  • Fri kost og losji (fordelsbeskatning)
  • Gode pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens Pensjonskasse
Mangfold er viktig for oss! Vi vurderer alle kvalifiserte søkere uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en. Vi rapporterer på de to siste, så de vil kunne brukes i rapporteringen til regjeringens inkluderingsdugnad. Det er spesielle helsekrav til denne stillingen, blant annet fordi jobben skal utføres under tøffe forhold i et barskt klima. Det gjør at vi har begrensede muligheter for å tilrettelegge arbeidsplassen, men vi vurderer det alltid.

Søknad
Spørsmål om stillingen kan rettes til seksjonsleder Jon Hugo Strømseng, jon.hugo.stromseng@npolar.no, tlf. 901 10 088 eller overvintringslege Brynjar Landmark, lege@npolar.no, tlf. 77 75 02 76.
Søknadsfrist er 7. april 2021.

Søknad med relevante kvalifikasjoner og erfaringer, CV, kopi av vitnemål og attester, samt navn på minst tre referanser sendes elektronisk via www.jobbnorge.no. Vedlegg registreres sammen med søknaden i Jobbnorge.

Alle henvendelser behandles konfidensielt frem til søknadsfristens utløp.
Deretter vil det utarbeides en offentlig søkerliste. Søkere som ønsker søknaden sin unntatt offentlighet må grunngi dette særskilt i søknaden. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten, jf. Offentlighetsloven § 25, annet ledd.

Vi ønsker ikke kontakt med annonseselgere.

Et år i Antarktis
Områdene vi arbeider i krever forberedelser og god kunnskap om forholdene.

Vil du være med?
Møt dagens overvintringsteam og se mer av livet på Troll på Instagram under høydepunktet Troll Station
Sjekk også ut emneknaggene #TrollStation og #DronningMaudLand
Stillingskategori
Andre legestillinger
Arbeidsgiver
Norsk Polarinstitutt
Kontaktpersoner
Navn: Jon Hugo Strømseng
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 901 10 088
E-post: jon.hugo.stromseng@npolar.no
Navn: Brynjar Landmark
Tittel: Overvintringslege
Telefon: 77 75 02 76
E-post: lege@npolar.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Troll Airfield
Dronning Maud Land
9296 TROMSØ