Kort om arbeidsgiver

Ønskjer du ein ryddig 8-16-jobb i eit ivaretakande og triveleg arbeidsmiljø, der latter og gode smil aldri er langt unna?
Kanskje treng du å jobbe litt redusert medan barna er små? Her ved BUP Kristiansund har vi gode tilpassa arbeidsdagar, med meiningsfulle og spennande arbeidsoppgåver for deg som har lyst til å hjelpe barn og ungdom med psykiske utfordringer.
Vi er eit breidt og kompetent arbeidsfellesskap, som saman arbeider fram, eit både helheitleg og spissa utgreiings- og behandlingstilbod for barna og familiane som treng det mest. 

Poliklinikken i Kristiansund har ledig fast stilling for lege i spesialisering frå 01.04.2021, eller etter nærare avtale med seksjonsleiar.

 

Arbeidsoppgåver

 • Som lege i spesialisering vil du arbeide variert med ulike arbeidsoppgåver, slik at du kan opparbeide deg den kunnskapen og erfaringa som trengs for å bli ein god spesialist. 
 • Sentrale arbeidsområder er utgreiing, medisinering, terapi, vegleiing av føresette og vegleiing av samarbeidande instansar. 

Kvalifikasjonar

Vi søkjer primært etter deg som ønskjer å bli spesialist i barne- og ungdomspsykiatri, men også andre legar er velkomne til å søkje, t.d. legar som spesialiserer seg innen allmennmedisin.
For å kunne gjere ein god jobb må du mestre norsk (eller ev. svensk/dansk) svært godt.

Personlege eigenskapar

 Spesielt to personlege eigenskapar er viktige for stillinga:

 • 1) Gode relasjonelle eigenskapar. Dette betyr evne til å kome i kontakt med andre, kommunisere godt og framstå som ein trygg og kompetent vaksen.
 • 2) Ha evne til tilpassing. I eit større fagmiljø der vi arbeider tett med kvarandre, har ulik utdanning og saman skaper det produktet  pasienten har behov for, treng vi fleksible, konstruktive menneske som arbeider godt saman med andre.
 • I tillegg ønskjer vi oss gjerne ein nysgjerrig, glad og kunnskapsrik kollega.

 

Vi tilbyr

 • Vi har spesifikke behandlingstilbod for psykose (PEF), traumer (TF-CBT), spiseforstyrrelse (FBT) og emosjonell dysregulering (DBT), og disse er knytta til ressursgrupper i avdelingen vår. Vi har også ressursgrupper for risikovurderingar og småbarnsproblematikk, samt ei godt utbygd tilbod for nevropsykiatriske tilstander. 
 • Seksjonen vår har fire spesialistar i barne- og ungdomspsykiatri og fire psykologspesialistar, ein spesialist i nevropsykologi, pedagogar, barnevernspedagogar, psykologar og legar i spesialisering.
 • Som Lege i spesialisering vil du bli en del av avdelingens utdanningsprogram. Avdelingen vår består av fire poliklinikker, en sengepost for ungdom og en døgnfamilieenhet. Vi har et tett og godt samarbeid i avdelingen, med mange strukturer på tvers av seksjonene.
 • BUP Kristiansund ligger plassert bare 50 meter fra somatisk barneavdeling, og i etasjen over barnehabiliteringstjenesten, noe som gjør samarbeidet enklere også med andre nærliggende fag.
 • Lønn etter gjeldande overeinskomstar
 • Gode pensjons- og forsikringsordningar
 • Eit godt arbeidsmiljø

 

Les og sjå meir om byen og regionen vår her: https://www.visitnorthwest.no/kristiansund/

Stillingskategori
Lege i spesialisering
Arbeidsgiver
Helse Møre og Romsdal HF
Kontaktperson
Navn: Kjell Åsmund Bryn
Tittel: Sekjsonsleiar
Telefon: 71217550
E-post: Kjell.Asmund.Bryn@helse-mr.no
Hjemmeside
Arbeidssted
Poliklinikk BUP Kristiansund, Helse Møre og Romsdal HF
Herman Døhlens vei 1
6508 Kristiansund N