Drangedal kommune søker etter ny kommuneoverlege, da dagens kommuneoverlege ønsker å pensjonere seg.
Kommuneoverlegen er medisinsk faglig rådgiver for hele kommuneorganisasjonen, og vil være sentralt plassert i kommunens beredskapsledelse.
Drangedal kommune er tilknyttet det interkommunale samarbeidet om Miljørettet Helsevern i Grenland. Det er også etablert gode samarbeidsformer mellom kommuneoverlegene i Nedre Telemark.
Både beredskapskoordinator, folkehelseteam, samfunnsplanlegger og helsetjenesten som helhet, vil være gode samarbeidspartnere for kommuneoverlegen.
Stillingen er pr i dag, organisert i stab hos kommunalsjef for helse og velferd.

Arbeidsoppgaver
Som kommuneoverlege har du blant annet følgende arbeidsoppgaver:
 • Medisinsk faglig rådgivning for den kommunale organisasjonen
 • Smittevern, helsemessig og sosial beredskap og miljørettet helsevern
 • Oppfølging av fastleger og fastlegeordningen
 • Sekretær for Samarbeidsutvalget
 • Oppfølging av folkehelsearbeidet i kommunen, i nært samarbeid med folkehelseteam
 • Andre samfunnsmedisinske oppgaver, herunder veiledning og undervisning, og oppgaver etter lov om tvungent psykisk helsevern
Kvalifikasjoner
 • Du må være offentlig godkjent lege med norsk autorisasjon og ha relevant erfaring og interesse for samfunnsmedisin
 • Det er ønskelig med påbegynt eller fullført spesialisering i samfunnsmedisin. Hvis du ikke har dette, vil kommunen legge til rette for at du kan starte på en slik spesialisering
 • Du må ha førerkort klasse B
 • Du må ha god fremstillingsevne på norsk, både muntlig og skriftlig
 • Gode datakunnskaper
Personlige egenskaper
 • Interesse for og engasjement for samfunnsmedisin
 • Gode kommunikasjonsferdigheter 
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Personlig egnethet vektlegges
Vi tilbyr
 • Spennende utviklingsoppgaver i et miljø preget av godt samarbeid
 • Gode faglige og personlige utviklingsmuligheter
 • Godt interkommunalt samarbeid mellom kommuneoverlegene i Nedre Telemark og Miljørettet Helsevern i Grenland
 • Lønn etter kvalifikasjoner/avtale - pensjonsordning i KLP
 • Tilrettelegging for spesialisering i samfunnsmedisin
 • Muligheter for kombinasjon med andre legeoppgaver kan drøftes
 • Tiltredelsesdato etter avtale
Stillingskategori
Kommunal lege
Arbeidsgiver
Drangedal kommune
Sektor for helse og velferd
Kontaktperson
Navn: Hilde Molberg
Tittel: Kommunalsjef Helse og Velferd
Telefon: 35 99 71 61
Arbeidssted
Drangedal kommune
Gudbrandsveien 7
3750 DRANGEDAL