Kort om arbeidsgiver
Da de to nåværende hjemmelsinnehaverne ved Mære legekontor har sagt opp sin fastlegeavtaler pga alder og med virkning fra 01.06.21, er det 2 ledige fastlegehjemler som selvstendig næringsdrivende (8.2 avtaler) ved Elvebredden legekontor, Steinkjer kommune. Elvebredden legekontor er et kommunalt drevet legekontor.
 
Vi tilbyr
Hjemlene blir flyttet fra Mære legekontor og blir videre drevet fra Elvebredden legekontor i Steinkjer kommune. Elvebredden legekontor er et nytt og moderne 5 legers kontor, hvor det pr i dag jobber 2 erfarne og hyggelige legekollegaer, hvor en av de er stedfortreder for kommuneoverlegen. Legekontoret har også 4 erfarne og hyggelig sykepleiere. Legekontoret ligger sentrumsnært i Inn-Trøndelag Helse og beredskapshus, og er samlokalisert med legevakt, ambulansetjeneste, Brann, Sivilforsvaret, DMS Inn-Trøndelag, Steinkjer Rehabilitering, Barnevern, Barn og familie og en flott kantine.  Kontoret bruker betalingsautomat fra Melin Medical, TrinnVis for internkontroll og kvalitetssikring, samt system x journalsystem.  For mer informasjon om kontoret, se egen hjemmeside på www.elvebreddenlegekontor.no
 
Hjemlene har en listestørrelse 887/1120 pasienter og et listetak på 900/1100 pasienter. Det er gode inntjeningsmuligheter og ved ønske kan en øke listetaket. Det kan påberegnes allmennmedisinsk kommunal stilling på inntil 7,5 timer pr. uke.
Steinkjer kommune har en døgnåpen legevakt hvor en inngår i vaktturnus med mulighet for både flere og færre vakter enn oppsatt. Pr. i dag er det ca. 25 leger inkl. faste vikarer som deler på vaktene og dette gir vakt på helg ca. hver 8-9 uke. Legevakta er bemannet med 1-2 erfarne sykepleiere på 3. delt vakt. Legevakta flyttet til helse- og beredskapshuset høsten 2019, samlokalisert med bl.a. Brann og AMB i helt nye, moderne lokaler. Kommunen har en meget velfungerende interkommunal legevakt og et godt og velfungerende samarbeid med Snåsa kommune.
 
Kommunen er opptatt av et godt og tett samarbeid med fastlegene, og det jobbes systematisk på dette området. Fastlegene har et velfungerende ALU, samtidig som kommunen og fastlegene har et velfungerende SU.
 
Kvalifikasjoner
Søker må ha norsk autorisasjon, og det er en fordel med spesialitet innen allmennmedisin, eller at søker er under spesialisering innen allmennmedisin.
 
Kommunen tilbyr ved behov:
  • Stimuleringstilskudd ved oppstart av legehjemmelen i form av lønn i 2 uker ved oppstart for å sette seg inn i driften av legekontoret og det øvrige kommunale systemet, årslønn fra kr. 850 000,- - 1 000 900,-.
  • Tilskudd på kr. 200 000,- til overtakelse av praksien.
  • Kommunen tilbyr også lønn i 2 uker pr. år ved fravær i forbindelse med spesialisering i allmennmedisin eller for å beholde spesialiseringen.
  • Tilskudd under spesialiseringsløpet, dvs. kommunen dekker utgifter til kurs inkl. reiser som Legeforeningen ikke dekker.
  • Veiledning under et mulig LIS 3 løpet, med veileder og supervisør.
  • Utdanningsplan, jfr. LIS 3 løp. Utdanningsplanen ligger på Steinkjer kommune sin hjemmeside.
 
Politiattest må fremlegges. Vi forutsetter gode norskkunnskaper både når det gjelder forståelse, samt evner til å uttrykke seg både muntlig og skriftlig. Personlig egnethet og gode samarbeidsevner vektlegges.
 
Andre opplysninger 
Kommunen følger vanlige vilkår for avtalehjemler, som går frem av lov, forskrift og avtaler.
 
Spørsmål vedrørende praksisene kan rettes til Jan eller Jadwiga Kulakowski på telefon nr. 741 70991.
 
Spørsmål vedrørende hjemlene rettes til enhetsleder legevakt og legetjenester, Karin Grøttum mobil  928 39 575 eller mail: Karin.Randi.Grottum@steinkjer.kommune.no
 
Du søker elektronisk på Steinkjer kommune sin hjemmeside: https://3700683498.webcruiter.no/Main/Recruit/Public/4346511164
 
Den må inneholde CV, kopi av autorisasjon, 2 referanser, samt mailadresse og telefonnummer.
 
Søknadsfrist: 26.03.2021
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Steinkjer kommune
Elvebredden legekontor
Kontaktpersoner
Navn: Jan Kulakowski
Telefon: 741 70 991
Navn: Jadwiga Kulakowski
Telefon: 741 70 991
Navn: Karin Grøttum
Tittel: enhetsleder legevakt og legetjenester
Telefon: 928 39 575
E-post: karin.randi.grottum@steinkjer.kommune.no
Arbeidssted
Seilmakergata 10
7725 STEINKJER