I Skien kommune har vi nå 2 ledige stillinger som sykehjemslege i 40 – 100 % stillingsprosent.

I Skien kommunen er det 6 sykehjem for langtidsbeboere. Både fastleger og kommunalt ansatt lege innehar tilsynslegefunksjonen
ved disse sykehjemmene. Ved Gulset Sykehjem blir det ledig fast kommunal stilling fra 01.05.21. I tillegg ønsker vi å ansette flere
kommunale sykehjemsleger i stillinger fra 40 – 100 %, gjerne som bistilling til annet legearbeid eksempelvis fastlegejobb.

Sykehjemmene i Skien er organisert under fagsjef for heldøgns tjenester i Helse og velferd Skien kommune. På hvert sykehjem er det ansatt enhetsledere. Vi har et svært god faglig forankret fagteam bestående av sykepleier fra hvert sykehjem som jobber med fagprosedyrer og implementering av rutiner. Disse har faglig samarbeid med kommuneoverlege kliniske tjenester.

Kommunal legetjeneste i Skien består i tillegg av 6 fast ansatte leger ved Skien Helsehus hvor kommunenes kortidsplasser,
rehabiliteringsplasser og KAD (kommunal akutt døgnenhet) er lokalisert. Sykehjemsleger i kommunen vil være tilknyttet det faglig miljøet på Skien Helsehus.

Vi søker både leger som ønsker å være sykehjemslege i bistilling/deltidsstilling, gjerne med relevant spesialitet, for eksempel i
allmennmedisin eller geriatri. I tillegg leger som ønsker fast heltidsstilling og som er under utdanning i allmennmedisin.

Arbeidstid er ordinært dagtid, mulighet for avtale om tilgjengelighet på kveld/helg.

Arbeidsoppgaver:
-Visitt med pasienter, mottak av nye pasienter, pårørendesamtaler
-Deltakelse på tverrfaglige møter
-Samarbeid med fagteam, andre kommunale leger, kommuneoverlege kliniske tjenester, samt med eksterne samarbeidspartnere
som spesialisthelsetjenesten
-Kvalitet og fagutvikling, inklusive implementering av prosedyrer og internundervisning

Kvalifikasjoner:
- Norsk autorisasjon som lege
- Erfaring innen geriatri eller allmennmedisin er en fordel
- Det vil også være aktuelt å ansette lege som er ferdig med LIS1 tjeneste som ønsker å gå inn i ett
spesialiseringsforløp i allmennmedisin
- Gode ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
- Godkjent politiattest

Personlige egenskaper;
- Vi ønsker en lege som har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Motivasjon, personlig egnethet til pasientbehandling og evne til samarbeid i team.

Vi tilbyr:
- En utfordrende og aktiv arbeidsplass med store utviklingsmuligheter
- Et godt faglig og tverrfaglig kollegium med engasjerte kollegaer
- En arbeidsplass om legger vekt på kvalitetsutviklende arbeid
- Kommunen legger til rette for strukturert utdanningsløp i allmennmedisin, med tildeling av veileder og supervisjon i henhold til spesialistreglene. Tjeneste ved kommunens sykehjem er godkjent for inntil 2 år i spesialistløpet i allmennmedisin.
- Lønn etter avtale 
- Gode forsikringsordninger 
- Meget gunstig pensjonsordning
Stillingskategori
Allmennlege
Arbeidsgiver
Skien kommune
Kontaktperson
Navn: Trude Belsesh Sanden
Tittel: Klinisk kommuneoverlege
Telefon: 95034829
E-post: trude.belseth.sanden@skien.kommune.no
Arbeidssted
Gulset Sykehjem
Gulsetlia 11
3726 SKIEN
Søk på stillingen