Kort om arbeidsgiver

Vi søker primært etter spesialist i rus- og avhengighetsmedisin (RAM), men vil også vurdere søknader fra spesialister i psykiatri. Leger i spesialisering innenfor RAM med kort tid igjen før spesialistgodkjenning kan forventes, oppfordres også til å søke.

Avdeling rus og avhengighet (ARA) tilbyr tverrfaglig spesialisert behandling (TSB). Avdelingen består av 5 poliklinikker og 4 døgnseksjoner og har et variert behandlingstilbud; polikliniske tjenester akuttbehandling, avgiftning og døgnbehandling.

Vi er en avdeling i utvikling, og ble i 2019 godkjent for utdanning av LIS. Det er totalt 9 overleger og 10 LIS stillinger i avdeling ARA. Vi ønsker å videreutvikle et legefaglig miljø i vår avdeling. I tillegg, har avdelingen etablert eget forsknings- og fagutviklingsutvalg. Vi oppmuntrer og tilrettelegger for forskning og etterutdanning til våre spesialister. Legegruppen har jevnlige treffpunkter på tvers av seksjonene.

ARA har utarbeidet en serviceerklæring til våre pasienter. Denne er forankret i 7 verdiområder som skal bidra til god tjenesteutvikling og virkningsfulle tjenester.

Vår poliklinikk på Jessheim er tverrfaglig sammensatt, med leger, psykologer, psykiatriske sykepleiere, sosionomer og kontorfaglig, Til sammen er vi 12 ansatte fordelt på menn og kvinner. Våre lokaler ligger i Jessheim by, med gåavstand til tog og buss. Vi som jobber på poliklinikken har høy grad av psykologfaglig, helsefaglig og sosialfaglig kompetanse. Vi har lang erfaring innen fagfeltet og god kompetanse på behandling og utredning, i tillegg til kultur og struktur for å drøfte saker internt. Vi har et tett og godt samarbeid med førstelinjetjenesten og andre deler av spesialisthelsetjenesten.

Arbeidsoppgaver

 • Pasientrettet arbeid: utredning og behandling både selvstendig og sammen i tverrfaglig team
 • Faglig bidrag i form av undervisning, veiledning og kvalitetsutvikling for seksjonen
 • Medisinskfaglige oppgaver som somatisk kartlegging/utredning etter behov, i samarbeid med fastlege, samt bistå kollegaer med medisinvurdering
 • Kvalitetssikring av forsvarlig LAR, herunder vurdering av medikament og poliklinisk opptrapping
 • Bidra til utvikling av seksjonen og legesamarbeidet i avdelingen
 • Veiledning av leger i spesialiseringsforløp (LIS)
 • Veiledning og rådgivning i medisinskfaglig spørsmål overfor interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Spesialist i rus- og avhengighetsmedisin, ev spesialist i psykiatri med erfaring fra rusfeltet, samt RAMLIS/psykisk helsevern som har kommet langt i spesialiseringsløpet
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid
 • Gode norskkunnskaper, muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Stort engasjement for pasientgruppen
 • Evnen til å jobbe strukturert, systematisk og planmessig
 • Du må ha evnen og vilje til å jobbe tverrfaglig og i team
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Personlig egnethet vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • En spennende jobb innen et fagfelt i stor utvikling
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø og samarbeid med dyktige kollegaer
 • Mulighet til å bidra aktivt i vår interne fag- og kvalitetsutvikling, videreutvikling av tjenestetilbudet og mulighet for å drive forskningsarbeid og utviklingsprosjekter
 • Faglig og personlig utvikling
 • Gode velferdstilbud for ansatte
 • Lønn etter overenskomst i AHUS
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Akershus universitetssykehus
Kontaktperson
Navn: Kari Bergljot Eng
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 92022862
Hjemmeside
Arbeidssted
Avdeling rus og avhengighet Øvre Romerike
Myrvegen 86
2050 Jessheim