Kort om arbeidsgiver
Seksjon nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet har ledig stilling som vikar for overlege i 100%. Vikariatet går fra 01.04.21 til 31.03.22, med mulighet for forlengelse. Stillingen er ikke tillagt vakt. Ansvarsområdet for seksjonen er barn og unge med medfødt eller ervervet nevrologisk funksjonsnedsettelse som har behov for tverrfaglige habiliteringstjenester på spesialistnivå. Seksjonens virksomhet er bygget opp rundt tverrfaglige funksjonsteam og oppfølgingsprogram som skal supplere tilbudet som blir gitt i spesialisthelsetjenesten for øvrig.

Den som får tilbud om stillingen må legge fram politiattest etter Lov om helsepersonell §20a (gjelder arbeid med barn og utviklingshemmede).

Kun søkere som leverer søknad elektronisk via Webcruiter vil bli vurdert.

Arbeidsoppgaver

 • Hovedoppgaver vil være funksjonsutredning og behandling av barn med bevegelsesforstyrrelser, spise- og ernæringsvansker og kommunikasjonsvansker.
 • Innenfor bevegelsesforstyrrelser er cerebral parese en stor pasientgruppe. Aktuelle behandlinger er botulinumtoksininjeksjoner og intratekal baklofen. Vurdering for ortopediske operasjoner, intratekal baklofen og selektiv dorsal rhizotomi gjøres i samarbeid med ortopeder og nevrokirurger. Seksjonen har eget laboratorium for databasert bevegelsesanalyse.
 • Spise og ernæringsteamet gjør bl.a. tverrfaglige måltidsobservasjoner og vurderer barn med videofluoroskopi i samarbeid med røntgenavdelingen . Kommunikasjonsteamet har særlig fokus på alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK) hos barn med store bevegelsesforstyrrelser.
 • Seksjonen deltar i oppfølgingsprogrammer for bl.a. ervervet hjerneskade og prematurt fødte barn.
 • Det er knyttet en nasjonal og en regional kompetansetjeneste til seksjonen.  

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege 
 • Den som ansettes bør være spesialist i barnesykdommer eller ta sikte på slik spesialitet.
 • Det ønskes erfaring, kunnskap og interesse innen barnenevrologi og habilitering.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode kommunikasjonsevner
 • Må trives med å jobbe i tverrfaglig team
 • Initiativrik

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med utfordrende og spennende arbeidsoppgaver
 • Lønn etter avtale
 • En arbeidsplass som er en IA-bedrift (inkluderende arbeidsliv.)

Utdanningsretning

 • Medisin

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Oslo universitetssykehus HF
Kontaktperson
Navn: Kjersti Ramstad
Tittel: Seksjonsleder
Telefon: 23070173/90101623
E-post: kjeram@ous-hf.no
Arbeidssted
Barne- og ungdomsklinikken, Seksjon nevrohabilitering - barn, Rikshospitalet
Sognsvannsveien 20
0372 Oslo