Kort om arbeidsgiver
Sauda kommune har ledig 2 vikarstillinger i  100 % , med mulighet for fast ansettelse, som kommunal fastlege ved Sauda legesenter snarest eller etter avtale med leder.

Beskrivelse av stillingen og organisering
Det er 6 fastleger og 2 turnuslege på Sauda legesenter. Fastlegene har avtale om fast lønn med en listelengde på for tiden 1000 pasienter i 100% stilling. Legene er selvstendig næringsdrivende på legevakt. Sauda kommune har egen legevakt som er lokalisert sammen med Sauda legesenter.

Legesenteret er velutstyrt, er tilknyttet Helsenettet og e-resept, og har Info-Doc journalsystem. Alle legene deltar i kommunal legevakt, p.t. 8-delt vakt. Det disponeres godt utstyrt legevaktsbil.
Sauda DMS ligger i samme bygning, og her er det 1 seng for kommunalt øyeblikkelig- hjelp døgnopphold (KØHD). Sauda distriktsmedisinske senter har egen tilsynslege.

Krav til kompetanse
Norsk autorisasjon som lege
Beherske norsk språk på en god måte, både muntlig og skriftlig
Kurs i akuttmedisin
Trygghet i faget
Gode samarbeids- og kommunikasjonsevner
Førerkort for personbil klasse B
Gjennomført Norsk turnus/LiS1tjeneste

Vi kan tilby
En spennende og variert jobb
Godt arbeidsmiljø
Tverrfaglig samarbeid
Pensjonsordning i KLP
Gode forsikringsordninger

Kommunen kan være behjelpelig med å skaffe bolig.

Ansettelsesvilkår 
Ansettelsen skjer på de villkår og med de plikter som følger av gjeldende lovverk, reglement og tariffavtale for Sauda kommune. Ved ansettelse vil vi kreve godkjent politiattest.

Søknad sendes
Sauda kommune benytter elektronisk søknadsprosess. Vi ber derfor alle å søke via vårt elektroniske søknadssystem. Dersom du har behov for hjelp med registrering av søknad, ta kontakt med lønningskontoret på mail til lonn@sauda.kommune.no eller på telefon 52 78 62 09 / 52 78 62 03.

Velkommen som søker!

Les mer om å jobbe, bo og leve i Sauda her: https://portalsauda.no/jobbe-bo-leve/
Stillingskategori
Fastlege/hjemmel/avtale
Arbeidsgiver
Sauda kommune
Kontaktperson
Navn: Olivia B. Obtinario
Tittel: Enhetsleder
Telefon: 971 35 410 / 52 78 60 13
E-post: olivia.obtinario@sauda.kommune.no
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
Sauda Legesenter
Åbødalsveien 79
4200 SAUDA