Kort om arbeidsgiver

 

Vi trenger flere flinke og engasjerte kollegaer! Ungdomspsykiatrisk avdeling har ledig fast stilling som overlege i barne- og ungdomspsykiatri.

Sámi Klinihkka har et særskilt ansvar for å tilby og utvikle likeverdige
spesialisthelsetjenester til hele befolkningen og spesielt til den samiske
befolkningen i Norden. Vi jobber på tvers av fag-, kommune-, fylkes- og
landegrenser.

Klinikken har 3 avdelinger:

 • Spesialistlegesenteret- somatiske spesialist helsetjenester og merkantile
  tjenester.
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste psykisk helsevern og rus (SANKS PHV): BUP,
  TSB PK, UPA, Familie Enheten, Døgnenhet Psykisk Helse og Avhengighet, VPP og
  Nasjonalt Team.
 • Samisk nasjonal kompetansetjeneste, forskning og utvikling (SANKS, FoU)
  lærings- og mestringssenter, samt tolketjenesten.

Samisk nasjonal kompetansetjeneste (SANKS) – Psykisk helse og avhengighet er organisert i 7 enheter. Barne- og
ungdomspsykiatrisk poliklinikk, TSB poliklinikk, Ungdomspsykiatrisk enhet,
Familieenheten, Voksenpsykiatrisk poliklinikk og Døgnenhet psykisk helse og
avhengighet er lokalisert i Karasjok. Nasjonalt team er lokalisert på Drag, Røros,
Snåsa og Oslo.  SANKS preges av høyt faglig nivå, og har fokus på å yte
tjenester av høy kvalitet.

Ungdomspsykiatrisk Avdeling (UPA), er en døgnavdeling for ungdom mellom 13-18 år, der ungdommene legges inn for en periode for utredning og behandling av et bredt spekter av psykiske vansker.

Arbeidsoppgaver

 • Utredning og behandling
 • Tverrfaglig samarbeid både internt og eksternt
 • Bidra i forhold til fagutvikling og undervisning
 • Gi veiledning både internt og eksternt
 • Mulighet til å jobbe i et flerkulturelt område med fagutvikling og forskning som en del av stillingen

Kvalifikasjoner

 • Norsk autorisasjon som lege
 • Norsk spesialist godkjenning i barne- og ungdomspsykiatri
 • Må kjenne aktuell lovverk
 • Du må beherske norsk skriftlig og muntlig
 • Gode språkkunnskaper er viktig for god pasientbehandling. Ikke -nordiske statsborgere må minimum ha bestått Bergenstesten eller annen norsktest på minimum B2-nivå
 • Ved lik kompetanse vil søker med kunnskaper i samisk språk og/eller kultur bli foretrukket

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Strukturert og fleksibel
 • God muntlig og skriftlig fremstillings evne
 • Ansvarsbevisst
 • Trives med å jobbe i et tverrfaglig team
 • Trives i et aktivt og flerkulturelt miljø
 • Personlig egnethet for stillingen vil bli vektlagt

Vi tilbyr

 • Spennende arbeidsoppgaver i et trivelig arbeidsmiljø
 • Mulighet for forskning og fagutvikling
 • Finnmarksavtale med bl.a. ekstra lønn, fri og permisjon i 4 måneder hvert 3. år kan tilbys etter avtale
 • God opplæring av nyansatte, internundervisning, temadager og individuell opplæring
 • Betaling av reise- og flytteutgifter iht. gjeldende reglement dersom du må flytte for å begynne hos oss
 • Hjelp til å finne bolig
 • Faglig og personlig utvikling
 • En arbeidsplass som er en inkluderende arbeidsliv(IA)-bedrift
 • Bedriftshelsetjeneste
 • Vakker natur rett utenfor døren
 • Medlemskap i landets kanskje beste pensjonsordning
 • Lønn i henhold til gjeldende overenskomster, samt 6 mnd. prøvetid
 • I tillegg til god lønn får du i Finnmark en rekke økonomiske fordeler som nedskrivning av studielån, lavere skatt og billigere strøm

   

  Generell informasjon
  Kun søkere som søker elektronisk via WebCruiter vil blir vurdert. Attester og vitnemål samt to referanser legges ved søknaden. Dersom du har tatt hele eller deler av utdanningen din i utlandet, må vi ha autorisert oversettelse av dine papirer og godkjenning fra NOKUT (www.nokut.no). Originalpapirer etterspørres ved innkalling til intervju. For alle stillinger med pasientrettet arbeid, krever vi at du legger fram politiattest. Finnmarkssykehuset deltar i regjeringens inkluderingsdugnad. Målet med inkluderingsdugnaden er at fem prosent av alle nyansatte i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.  Finnmarkssykehuset ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i den samlede kompetansen i befolkningen. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. I henhold til offentlighetsloven kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Finnmarkssykehuset er i utvikling. Endringer i arbeidsoppgaver/stillingsbeskrivelse kan derfor ikke utelukkes. 
   
  Finnmarkssykehuset ønsker ikke kontakt med selgere.

Utdanningsretning

 • Medisin
Stillingskategori
Overlege/spesialist
Arbeidsgiver
Finnmarkssykehuset HF
Kontaktperson
Navn: Arnhild Somby
Tittel: Enhetsleder/Overlege
Telefon: 97540616
Ønsker ikke henvendelser fra rekrutterings-/bemanningsbyråer
Arbeidssted
SANKS, Ungdomspsykiatrisk Avdeling Karasjok, Sámi Klinihkka, Finnmarkssykehuset HF
Stuorraluohkka 34
9730 Karasjok