100% vikariat ledig i solo avtalepraksis hjå Augelege Hans Hafskolt,
driftstilskot klasse 3. Vikariatets varighet er 3 mnd. med muleghet for forlengelse.

Veldreven praksis, godt utstyrt med perimeter, OCT med funduskamera. Helsesekretær med mange års erfaring. Avtala omfatter også 3 dager pr. månad ved Øyelegekontoret Rjukan sykehus.

Praksisen skal drivast i samsvar med den til ei kvar tid gjeldande rammeavtale mellom Helse Sør-Øst og Den norske legeforening.

Søkar må være godkjent spesialist i augesjukdom, og må godkjennast av Helse Sør-Øst.

Kontaktperson:
Hans Hafskolt, fortrinnsvis på e-post.

Søknad:
Skriftleg søknad med relevante opplysningar, CV, og attesterte kopier og godkjenningar sendast til:

Augelege Hans Hafskolt
Telegata 31, 3674 Notodden.

Tiltredelse:
Snarast, etter avtale
Stillingskategori
Vikariat i privat praksis
Kontaktperson
Navn: Hans Hafskolt
Tittel: Augelege
Telefon: 99240094
E-post: hans.hafskolt1@nenett.no
Arbeidssted
Augelege Hans Hafskolt
Telegata 31
3674 NOTODDEN